Now showing items 1-6 of 6

 • Dynamické vlastnosti výfukové soustavy a přenos hluku do kabiny osobního automobilu 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou dynamických vlastností výfukové soustavy a přenosem hluku od výfukové soustavy do karoserie vozidla. V rámci těchto analýz je nejprve provedena výpočtová modální analýza, ...
 • Indukční průtokoměr 

  Dohnal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou indukčních průtokoměrů, se změřením na zásuvné indukční průtokoměry. Je zde podrobně rozebrán návrh takovéhoto průtokoměru: sonda, elektromagnet, elektrody, buzení a zpracování měřeného ...
 • Komunikační systém pro nevidomé - pevná část 

  Botko, Ondřej
  Předložená práce se zabývá problematikou navigace nevidomých občanů v prostorách budov, kde není možná navigace pomocí navigačních systémů typu GPS (Global Positioning Systém). Je navrženo řešení této problematiky pomocí ...
 • Problematika provozu asynchronních generátorů malých vodních elektráren v praxi a možnosti jejich využití pro napájení ostrovních sítí 

  Horník, Vincenc
  Hlavním zaměřením práce je návrh a konstrukce statické budicí jednotky asynchronního generátoru malé vodní elektrárny s ohledem na ekonomickou a technickou náročnost. Dále popis problematiky buzení asynchronních generátorů ...
 • Regulace buzení synchronního generátoru 

  Horník, Vincenc
  Hlavním zaměřením práce je návrh optimální varianty rekonstrukce budící soupravy synchronního generátoru malé vodní elektrárny s ohledem na ekonomickou a technickou náročnost. Popis problematiky buzení synchronních generátorů, ...
 • Vnitřní akustika traktoru 

  Hora, Otakar
  Práce se zabývá analýzou akustiky vnitřního prostoru traktoru pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je analýza budicích účinků od jednotlivých zdrojů vibrací a vyhodnocení odezvy ve vnitřním akustickém prostoru ...