Now showing items 1-6 of 6

 • Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523 

  Kozák, Petr
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie uzlu silnic I/38 a II/523 a dále napojení výhledových tras Velkého městského okruhu (VMO) a Jihovýchodního obchvatu (JVO) města Jihlavy v okrese Jihlava, kraj Vysočina. ...
 • Parní turbina s ejektorem 

  Slezáková, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na sladění spolupráce turbiny s ejektorem pracujícím společně do parní sítě. Práce obsahuje informace o těchto zařízeních i historický vývoj zařízení. Podstatou diplomové práce je termodynamický ...
 • Vyhledávací studie obchvatu města Hustopeče 

  Tomešek, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie západního obchvatu města Hustopeče v okrese Břeclav, kraj Jihomoravský. Městem prochází silnice II. třídy číslo 425, na kterou bude obchvat napojen. Obchvat bude řešen jako ...
 • Vyhledávací studie obchvatu Rousínova 

  Sáček, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu silnice II/430, která prochází intravilánem města Rousínova. Důvodem je snížení intenzity dopravy a s tím související snížení negativních vlivů dopravy a zvýšení ...
 • Vyhledávací studie přeložky silnice I/34 Božejov-Pelhřimov 

  Stejskal, Roman
  Vyhledávací studie obchvatu obcí Myslotín, Ondřejov, Ústrašín jenž je součástí přeložky I/34 (mezinárodní tah E551). Komunikace je vedena v extravilánu a bude navazovat na plánovaný obchvat Pelhřimova. Obsahem práce je ...
 • Způsoby využití by-passových cementářských odprašků v technologii stavebních hmot 

  Sikorová, Věra
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby využití by-passových cementářských odprašků v technologii stavebních hmot. By-passové odprašky byly upraveny tak, aby došlo k odstranění chloridů a mohly být poté použity do různých ...