Now showing items 1-12 of 12

 • Bydlení v centru města: anketní šetření na příkladu města Brna 

  Zadražilová, Miroslava (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Sociologické šetření vzniklo na základě zpracovávání disertační práce zabývající se bydlením v intenzivní městské struktuře, kdy byly vysloveny názory, že podobné formy bydlení jsou dnes utopií. Úspěšné realizace ze zahraničí ...
 • Bydlení v intenzivních městských strukturách 

  Zadražilová, Miroslava
  Se změnami ve společnosti, jako jsou nárůst mobility, stoupající prostorová náročnost obyvatel a nástup digitálních technologií, architekti a urbanisté hledají nové formy městské zástavby. Jednou z nich je zahušťování, ...
 • Dostavba městského bloku - ulice Křížová 

  Roubalová, Lucie
  Práce se zabývá výhradně urbanistickým konceptem dostavby městského bloku a architektonickým návrhem vybraných městských domů v navržené dostavbě. Podstatné kroky v průběhu projektu byly ve vytvoření nejvhodnějšího stavebního ...
 • Dostavba městského bloku - ulice Křížová 

  Polanská, Andrea
  Ve své bakalářské práci se věnuji dostavbě městského bloku na ulici Křížová v Brně. Dané řešené území se nachází v centru města nedaleko Mendlova náměstí. V návrhu počítám s upraveným řešením areálu ,,Kras” a respektuji ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Jakubíková, Barbora
  Práce se zabývá nápravou poškozeného charakteru města. Kompaktním způsobem zastavuje rozlehlou parcelu na rozhraní historického centra a panelového sídliště. Nová zástavba je v souladu s členěním města. Doplňuje chybějící ...
 • Městský dům - architektura kombinace funkcí 

  Starý, Ondřej
  Tématem diplomové práce je návrh městského domu v lokalitě blízké centrální části Brna jako alternativy ke stávajícím monofunkčním zónám a vytypování vhodných funkcí pro zadané území. Koncept je založen na kompaktním ...
 • NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst 

  Heralecký, Vojtěch
  Práce se zabývá urbanistickým návrhem v lokalitě vymezené ulicí Křížová, Václavská, Hybešova a Nová Hybešova. Návrhy nových ulic a veřejných prostor. Práce reaguje na vypsanou soutěž na koncepční a ideový návrh nového ...
 • NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst 

  Lysá, Karolína
  Diplomová práce se zabývá tématem návratu bydlení do center měst. Je rozčleněna do třech oddílů. V první části analyzuji dotčené území. Na analytickou část navazuji urbanistickou studií, která nabízí řešení reurbanizace ...
 • NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst 

  Žáková, Michaela
  Diplomová práce zpracovává návrh bydlení v centru města. Jde o lokalitu v těsné blízkosti historickému centru města Brna. Práce je zpracována ve stupni urbanistické studie, která je poté v menším fragmentu rozpracována i ...
 • NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst 

  Václavíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá vytvořením urbanistické studie na území Starého Brna. Návrh navazuje na dopravní řešení zadané pro soutěž Mendlova náměstí, tedy vznik nové ulice prodloužením ulice Hybešova na Mendlovo náměstí. ...
 • Postindustriální město - Špitálka Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra 

  Heřmanský, Pavel
  Architektonická studie čtyř městských domů na frekventované brněnské ulici Koliště.
 • Postindustriální město – Svitavské nábřeží Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra 

  Klaška, Martin
  Obytný soubor Jana Svobody se nachází v těsné blízkost řeky Svitavy na dohled zábrdovického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Industriální minulost zanechala v těchto místech množství zanedbaných a nevyužitých ploch, které ...