Now showing items 1-2 of 2

  • Emulátor byte kódu jazyka Java vhodný pro detekci a analýzu malware 

    Kubernát, Tomáš
    Cílem této práce bylo vytvořit virtuální stroj, emulující spouštění programů napsaných v programovacím jazyce Java, který by byl vhodný pro analýzu a detekci malware. Emulátor je schopen zjistit argumenty zneužitelných ...
  • JamVM: Alternativní virtuální stroj Javy 

    Kalman, Ondřej
    Cílem této práce je srovnání dvou virtuálních strojů Javy a to virtuálního stroje HotSpot a~virtuálního stroje JamVM. Úvodní část práce čtenáře seznamuje s platformou Java, jsou zde také shrnuty obecné vlastnosti a principy ...