Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza požadavků na bydlení 

  Caletková, Alžbeta
  Diplomová práce analyzuje soudobé požadavky na bydlení z pohledu uživatelů bytů, vyhodnocuje významnost vybraných požadavků na bydlení a jejich závislost na vybraných proměnných. Teoretická část definuje pojem životní ...
 • Činnost realitního makléře v praxi 

  Kiš, Miroslav
  Po roce 1989 se uvolnil trh s nemovitostmi tím se umožnilo nástupu novému podnikatelskému odvětví a tím je zprostředkování prodeje a služeb při prodeji, nákupu, či pronájmu nemovitosti, které zprostředkovává realitní makléř. ...
 • Financování bytové potřeby 

  Hrebačka, Lukáš
  Tato předložená práce pozůstává z dvou částí. V první části rozebereme teorii bytové potřeby, zaměříme se na přiblížení jednotlivých forem bydlení a jeho financování a taktéž na stav bytového fondu ČR. V druhé části, ...
 • Financování bytové potřeby 

  Štindl, Petr
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu a historii bydlení, nástroje na podporu bytové politiky, současné trendy a systém financování bytové potřeby v České republice. Cílem práce je vlastní řešení projektu ...
 • Koncepce bytové politiky 

  Lešikar, Lukáš
  Tématem této bakalářské práce je Koncepce bytové politiky. Práce je rozdělena na pět hlavních částí. První část se zabývá vládní koncepcí bytové politiky. Ve druhé jsou nástroje, formy a instituce realizující podpory ...
 • Koncepce bytové politiky města Vídně 

  Koželouhová, Anna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Obecní bytová výstavba ve Vídni má dlouhou tradici a její dějiny, vývoj i současný stav slouží jako příklad mnoha světovým metropolím. Jedná se však nejen o kvalitní architekturu a urbanistické celky, příkladnou je především ...
 • Koncepce bytové politiky v ČR 

  Paclíková, Aneta
  Tématem této bakalářské práce je Koncepce bytové politiky v ČR. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se zabývá obecnou charakteristikou bytové politiky, popisuje roli státu a její cíle. Poté je popsána ...
 • Kritická analýza proveditelnosti developerského projektu 

  Chára, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti ohodnocení budoucích výnosů z prodeje ...
 • Kritická analýza rezidenčních nemovitostí a predikce jeho vývoje 

  Válková, Hana
  Diplomovou práci jsem si vybrala ze dvou důvodů. Prvním byla aktuálnost tohoto tématu, protože se týká každého z nás. Druhým důvodem bylo to, že budu moci ze získaných poznatků poradit i druhým s otázkou bydlení. Rezidenční ...
 • Kritické zhodnocení bytové politiky v České a Slovenské republice a Maďarsku 

  Vágó, Gábor
  Hlavným ciežom mojej bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť bytovú politiku a štátnu podporu bývania, ďalej porovnať vybrané štáty s bytovou politikou vyspelejších štátov Európskej únie. Zistiť najlepší spôsob na ...
 • Municipální bytová politika 

  Sedmák, Martin
  Předmětem bakalářské práce „Municipální bytová politika“ je podat stručný přehled a obecnou charakteristiku bytového Fondu města Brna. Práce se zaměřuje na současný stav bydlení v tomto městě. Práce je rozdělena do tří ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Brně a v Praze. 

  Vingrálková, Marie
  Cílem této práce je srovnání výše nájemného v Praze a Brně a zhodnocení faktorů, které ji ovlivňují. V prvních kapitolách uvádím teoretické informace z oblasti nájemního bydlení, průřez historického vývoje bytové politiky ...
 • Nájemné bytu v Pardubicích a faktory, které je ovlivňují 

  Rohlíková, Věra
  Diplomová práce celkově popisuje a mapuje trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Pardubice a je tvořena textovou a grafickou částí. Nejprve uvádí obecný pohled na nájemní bydlení a poté porovnává výši obvyklého ...
 • Nájemné bytu v Uherském Hradišti a faktory, které je ovlivňují 

  Dubovská, Alena
  Diplomová práce celkově popisuje a mapuje trh s nájemním bydlením v městě Uherské Hradiště a je tvořena textovou a grafickou částí. Nejprve uvádí obecný pohled na nájemní bydlení a poté porovnává výši obvyklého nájemného ...
 • Nájemné bytů v Hodoníně a faktory, které je ovlivňují 

  Cupalová, Žaneta
  Diplomová práce řeší současnou situaci trhu s nájemním bydlením města Hodonín. Je zaměřena na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Popisuje historický vývoj bydlení na našem území i ...
 • Nájemné bytů v Olomouci a faktory, které je ovlivňují 

  Novotný, Jaroslav
  Diplomová práce řeší téma tržního nájemného bytů v městě Olomouci, zjišťuje stav trhu nájmů a hodnotí faktory, které cenu na lokálním trhu nejvíce ovlivňují. To je provedeno na základě dat z realizovaných nájmů zjištěných ...
 • Nájemné bytů v Ostravě a faktory, které je ovlivňují 

  Bulavová, Dáša
  Diplomová práce popisuje a analyzuje trh s nájemním bydlením ve vybraných městských obvodech v Ostravě a zkoumá faktory, které působí na výši nájemného. Databáze bytů je rozdělena podle velikosti bytů 1+kk a 1+1, 2+kk a ...
 • Nájemní bydlení 

  Benešová, Karolina
  Předmětem bakalářské práce je popis institutu nájmu bytu, vymezení základních pojmů týkajících se této problematiky. Práce se především specializuje na analýzu a popis nájemního bydlení a jeho dostupností pro obyvatelstvo ...
 • Návrh optimalizace financování vlastního bydlení 

  Hulewiczová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku optimalizace financování vlastního bydlení. Analyzuje současný trh nemovitostí a vývoj hypotečního trhu. Dále rozebírá hlediska posuzující efektivnost daného finančního produktu. ...
 • Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů v lokalitě obce Vyškov 

  Studnařová, Martina
  Diplomová práce je souhrnem popisujícím současnou bytovou situaci v lokalitě obce Vyškov. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých lokalitách obce a posuzuje změny nájmu z hlediska vybavení a ...