Now showing items 1-7 of 7

 • Bytová družstva vzniklá "privatizací" 

  Žák, Dominik
  Diplomová práce se zabývá vznikem bytových družstev z důvodu privatizace bytového fondu. Tato práce popisuje vývoj privatizačního procesu a vývoj bytového družstevnictví v České republice po roce 1989. Práce se zabývá ...
 • Družstevní forma financování bytové výstavby 

  Holý, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení družstevní bytové výstavby jako jedné z efektivních cest ze současné úvěrové krize financování bytové výstavby. Specifikuje a srovnává jednotlivé modely financování nové bytové ...
 • Financování rekonstrukce panelových a bytových domů pomocí dotace 

  Poláková, Jana
  Obsahem předkládané diplomové práce je představení a rozebrání možností financování rekonstrukce panelových a bytových domů. Práce je zaměřena zejména na financování těchto oprav pomocí dotace z programu PANEL. Na konkrétním ...
 • Financování revitalizace panelového domu 

  Gryga, Robert
  Tato diplomová práce „Financování revitalizace panelového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu. Na základě teoretických poznatků, provedených analýz a výpočtů, obsahuje řešení pro konkrétní ...
 • Formy a zdroje financování bytové výstavby 

  Tůma, Jan
  Bakalářská práce se zabývá financováním bytové výstavby v České republice. Cílem práce je popsat jednotlivé zdroje a formy financování. V první části je popsán bytový fond, jeho stav, struktura a je porovnáván s bytovými ...
 • Online hlasovací systém 

  Škorpil, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje návrh, implementaci a testování online hlasovacího systému. Na základě průzkumu existujících řešení, a také zjištění jejich nedostatků pro zvažovanou cílovou skupinu, jsou specifikovány požadavky ...
 • Založení bytového družstva z důvodu privatizace bytového domu 

  Majtanová, Marie
  Privatizace bytových domů ve městě Brně opět pokračuje. Vlastník bytové domy prodává pouze právnické osobě založené ze současných nájemníků. Obsahem bakalářské práce je založení právnické osoby - bytového družstva a splnění ...