Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny bytů v Hradci Králové 

  Kašparová, Eva
  Cílem diplomové práce je stanovení ceny obvyklé nemovitých věcí typu byt v Hradci Králové, včetně zjištění do jaké míry obvyklou cenu ovlivňuje typ nosné konstrukce. Dílčím úkolem je ocenění vybraných bytů různými metodami ...
 • Bytová družstva vzniklá "privatizací" 

  Žák, Dominik
  Diplomová práce se zabývá vznikem bytových družstev z důvodu privatizace bytového fondu. Tato práce popisuje vývoj privatizačního procesu a vývoj bytového družstevnictví v České republice po roce 1989. Práce se zabývá ...
 • Bytový dům Zlín 

  Šlahařová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu ve Zlíně. Bytový dům má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, kde jsou garážová stání. Konstrukční systém je navržen zděný z keramických tvarovek v kombinaci se ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Hradci Králové a v Brně. 

  Lebrušková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návratností investice vložené do novostavby bytového domu. Stejný objekt bude zasazen v Hradci Králové a v Brně. V první řadě zjistíme výši investice vložené do novostavby bytového domu a ...
 • Návrh inteligentní elektroinstalace bytového domu 

  Ločárková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá inteligentními instalacemi v budovách. Uvádí rozbor klasické a systémové instalace, přibližuje možnosti systémové instalace, její jednotlivé funkce a typy. Pojednává také o normách důležitých ...
 • Stavebně technologická etapa zastřešení nízkoenergetického rodinného domu 

  Rouzek, Jiří
  Cílem této práce je stavební technologický projekt provedení střešních konstrukcí novostavby bytového domu na ulici Sochorova v Brně. Řešená práce obsahuje technologické předpisy pro provádění ploché a vegetační střechy. ...