Now showing items 1-20 of 27

 • Bytový dom, Prievidza 

  Kyška, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom bytového domu. Stavebný objekt sa nachádza v mierne svažitom teréne v katastrálnom území mesta Prievidza. Pôdorysný tvar objektu je prevažne obdĺžnikového tvaru s uskočenými časťami ...
 • Bytový dům 

  Melo, Jaroslav
  Diplomová práca rieši novostavbu bytového domu v Nitre. Budova je umiestnená na Kmeťovej ulici. Stavba má štyri nadzemné podlažia a a jedno podzemné s hromadnými garážami. 1NP sa nachádza poliklinika. Ostatné podlažia sú ...
 • Bytový dům 

  Kušnir, Jakub
  Predmetom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a vypracovať projektovú dokumentáciu novostavby bytového domu. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Brno-Židenice a parcelné číslo pozemku je 7652/22. Budova sa nachádza ...
 • Bytový dům 

  Bošková, Katarína
  Táto bakalárska práca je spracovaná ako časť projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby. Riešeným objektom je bytový dom v meste Púchov na Gorazdovej ulici. Bytový dom má päť nadzemných a jedno podzemné podlažie. Celkovo ...
 • Bytový dům 

  Jakubík, Martin
  Bakalárska práce sa zaoberá návrhom bytového domu v Žiline, ul. Pri Rajčianke (okres Žilina). Navrhovaný objekt je samostatné stojaci bytový dom, osadený na rovinatý pozemok. Objekt má 5 nadzemných a jedno podzemné podlažie. ...
 • Bytový dům 

  Kubíček, Tomáš
  Projekt rieši novostavbu bytového domu v Trenčíne. Cieľom práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby. Objekt má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie a je osadený do svahovitého terénu. Budova ...
 • Bytový dům - Brno-Bystrc, ulice Kamechy 

  Petráš, Vladimír
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh novostavby bytového domu so šiestimi podlažiami. Bytový dom sa nachádza v katastrálnom území Brno – Bystrc. Toto miesto sa nachádza v okrajovej časti mesta Brno. Bytový dom je ...
 • Bytový dům v Horních Loučkách 

  Šmídková, Michaela
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v Horních Loučkách. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Jedná se o ...
 • Bytový dům v Tišnově 

  Egerová, Tereza
  Tématem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v Tišnově. Cílem je vypracování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová, textová a výpočtová část. Jedná se o samostatně ...
 • Dům U kapličky 

  Medzihorský, Dávid
  Cieľom bakalárskej práce je návrh polyfunkčného bytového domu na nárožnej parcele ulíc Táborskej a Nezamyslovej s dominujúcou kaplnkou. Pozemok sa nachádza v Brnenskej mestskej časti Židenice. Na pozemku sú navrhnuté dva ...
 • Dům u řeky 

  Daňová, Veronika
  Riešené územie sa nachádza na západnom brehu rieky Svitavy pozdĺž ulice Masná. Dochádzková vzdialenosť do centra je približne 10 minút. V areály bývalých mestských jatok je väčšina plochy nevyužitá a nezastavaná . Parcely ...
 • Město ve městě 

  Mokrášová, Nina
  Riešená lokalita sa nachádza severovýchodne od historického centra mesta Brna v mestskej časti Brno-sever.Hlavnou dominantou lokality je rozvoľnená zástavba areálu detskej nemocnice. Jedinečnosť tohto miesta spočíva taktiež ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Vereš, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bol návrh projektu výstavby bytového domu v spoločnosti MONOLIT Slovakia s.r.o. s využitím metodiky projektového managementu. Výstupom práce je analýza súčasného stavu spoločnosti, okolia, návrhové ...
 • Návrh projektu podkrovnej vstavby 

  Pajgerová, Mária
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom efektívneho riešenia koordinácie prípravy a priebehu nového projektu s názvom "Podkrovná vstavba bytov" s cieľom dosiahnutia stanoveného projektového trojimperatívu.
 • Návrh systému vykurovania bytového domu 

  Čunderlík, Marek
  Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá rozborom zariadenia kotolní. Vo výpočtovej časti rieši návrh vykurovania trojpodlažného bytového domu pomocou sústavy vykurovacích telies. Navrhnuté sú všetky zariadenia, ...
 • Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu 

  Burda, Patrik
  Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Špirková, Silvia
  Zadanie diplomovej práce nadväzuje na urbanistický návrh Južnej štvrte riešeného v rámci preddiplomového projektu. Predmetom práce je návrh bytového domu na nábreží rieky Svratky. Práca je spracovávaná vo forme architektonickej ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Ertl, Jakub
  Urbanistické rišenie Riešená parcela sa nachádza na ulici Pastviny v mestskej časti Brno Komín. Pozemok sa nachádza na samom okraji tejto mestskej časti a priamo naväzuje na okolitý les, ktorý je na jeho východnej strane. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Fabian, Martin
  KONVERZIA GREENFIELDU V MESTODEDINE NA OBYTNÝ SÚBOR V SADE - STRETNUTIE MODERNISTICKEJ PANELOVEJ VÝSTAVBY S VIDIECKOU MIERKOU A DOMOM V ROVINE RAJSKEJ ZÁHRADY Bakalárska práca odpovedá na zadanie - využiť územie pomaly ...
 • Optimalizace vytápění bytového domu 

  Fodor, Ján
  Táto diplomová práca sa venuje problematike zásobovania teplom konkrétneho bytového domu v Brne. Ako na vykurovanie, tak aj na ohrev teplej úžitkovej vody. V úvode sa nachádza oboznámenie sa s posudzovaným objektom aj ...