Now showing items 1-18 of 18

 • Metody, technické prostředky a procedury plánování a navigace letu po volných tratích v podmínkách RVSM 

  Hodinka, Jan
  V současné době dochází v letecké navigaci k přelomu v používání prostorové navigace v podmínkách RVSM z pohledu požadované navigační výkonnosti, tedy měnící se hodnoty dosahované navigační přesnosti určení polohy. Tato ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Doležalová, Andrea
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou strategii ve vybrané pojišťovací společnosti. Specifikuje základní pojmy marketingu a strategie a srovnáví je se skutečností. Obsahuje návrh marketingové strategie, který přispívá ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. 

  Jeřábková, Martina
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. Pardubice. Analyzuje současnou situaci a navrhuje opatření k dosažení stanovených marketingových cílů.
 • Návrh na zlepšení obchodní strategie firmy 

  Hošek, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je analyzovat současnou obchodní strategii firmy JANTA s.r.o. a provést její optimalizaci, která povede ke zlepšení obchodní strategie firmy. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzu ...
 • Návrh podnikatelské strategie firmy EuroDistribution, s.r.o. 

  Rozehnal, Karel
  V dnešním silně konkurenčním prostředí je pro zajištění úspěchu firmy nutné věnovat zvýšenou pozornost procesu strategického řízení. Tato práce se zabývá rozborem a aplikací jeho dílčích částí a metod. Těmi jsou především ...
 • Podnikatelský plán 

  Vinokurova, Viktoriia
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení inovační IT společnosti, která bude působit nejen v České Republice, ale i v jiných členských státech EU. Vymezuje základní podnikatelské ...
 • Podnikatelský plán pro založení kavárny 

  Šrámková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení kavárny. Vymezuje základní podnikatelské, živnostenské pojmy, různé zákonné požadavky a nezbytné další požadavky, které slouží ke ...
 • Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu 

  Wisner, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kocmanová, Lucie
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Podnikatelský záměr 

  Šenk, Kamil
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení. Navrhuje způsoby finacování a možnosti získání podpory ...
 • Podnikatelský záměr - Založení stavební firmy 

  Doležal, Vojtěch
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení stavebního podniku. Návrhová část, která je zpracováním podnikatelského plánu, vychází z obecných teoretických poznatků pro oblast podnikání a reaguje na podměty ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření sortimentu podniku 

  Vepřek, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru existující firmy. Popisuje situace, které mohou nastat při rozšiřování sortimentu společnosti a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Podnikatelský záměr pro založení čajovny nazývané Nadčaje Hookah. 

  Wisner, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení čajovny poskytující vodní dýmky, která se nazývá Nadčaje Hookah. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část praktickou.
 • Podnikatelský záměr – založení výrobní společnosti 

  Benda, Miroslav
  Hlavním tématem mé bakalářské práce je připravit návrh podnikatelského záměru na založení výrobní společnosti SolarDesign s.r.o., která se bude zabývat výrobou vzorníků sluneční techniky. Ve svém návrhu podnikatelského ...
 • Podpora implementace strategie s využitím IS/ICT 

  Reslová, Monika
  Náplní diplomové práce je návrh využití odpovídajících informačních systémů pro zabezpečení realizace business strategie zahradní divize společnosti AGRO CS a.s. Konkrétně pak posouzení vhodného využití podnikových ...
 • Rozvoj malého podnikatelského subjektu 

  Klouda, Martin
  Diplomová práce pojednává o postupu při rozvoji malého podnikatelského subjektu. Zabývá se analýzou podnikového okolí a návrhem vize, mise, cílů a následně strategie, která by měla pomoci k úspěšnému přechodu podniku ze ...
 • Strategie rozvoje podniku FPO s.r.o. 

  Dobiášková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na sestavení uceleného popisu strategických dokumentů firmy. Napomáhá udávat jednotný směr, kterým se má společnost ubírat v rámci svojí vize, poslání, firemní identity, cílů a hodnot. Je tedy ...
 • Změna organizační kultury jako účinný prostředek získání zákazníka. 

  Hartman, Martin
  Předmětem bakalářské práce „Změna organizační kultury jako účinný prostředek získání zákazníka“ je analyzovat a navrhnout změny firemní kultury konkrétní společnosti, která působí v automobilovém průmyslu. Hlavním cílem ...