Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna pro ovládání IP kamer 

    Schmied, Jan
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací knihovny, která umožní ovládání IP kamer a přijímat multimediální streamy. V práci jsou nejprve stručně představena standardní rozhraní IP kamer a detailně popsáno rozhraní VAPIX. ...
  • Nástroj pro online analýzu vybraných dat z webových stránek 

    Zapletal, Vladimír
    Tato práce pojednává o webové aplikaci, která je určená pro extrahování dat z HTML tabulek, nacházejících se na webových stránkách. Dále v tomto dokumentu bude popsáno, jak tato aplikace umožňuje jednoduché přihlašovaní ...