Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh síťové infrastruktury pro společnost 

    Vyhňák, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury v nově plánované budově pro softwarovou společnost ARTIN, spol. s r.o. Práce vychází z požadavků investora a poskytnuté architektonicko-urbanistické studie. ...
  • Návrh univerzálnej kabeláže v rodinnom dome a podniku v jednej budove 

    Vraniak, Lukáš
    Cieľom práce je vytvorenie návrhu univerzálnej kabeláže pre rodinný dom kombinovaný s podnikom. Obsahom je aj analýza súčasného stavu, ktorý je momentálne nevyhovujúci. Výsledkom je riešenie na zlepšenie súčasnej situácie, ...