Now showing items 1-1 of 1

  • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Březinka 

    Vodvárková, Lenka
    V bakalářské práci řeším postup vyhotovení katastrální mapy digitalizované přepracováním katastrální mapy vedené v souřadnicovém systému stabilního katastru do souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální ...