Now showing items 1-3 of 3

 • Metody přípravy buněčných transplantátů v kardiologii 

  Kukhta, Dziyana
  Tato diplomová práce se zabývá tkáňovým inženýrstvím, zejména tvorbou homogenní, izotropní a planární vrstvy buněk srdečního svalu pomocí dvou technologii:”scaffold-based” a ”scaffold-free”. Nejprve popsaný histologie ...
 • Měření viability buněk 

  Pelc, Pavel
  Tato práce se zabývá viabilitou buněk. Popisuje princip fluorescence, fluorescenční metody, fluorescenční mikroskopii a metodu barvení buněk pomocí speciálního kitu obsahující barviva calcein AM a ethidium homodimer. Dále ...
 • Stanovení viability u kultivovaných buněk pomocí fluorescence 

  Tichý, Pavel
  Tato práce se zabývá možnostmi měření viability kultivovaných živočišných buněk pomocí jejich barvení flourescenčními indikátory. A to calceinem AM a ethidium homodimerem-1. Jsou zde také uvedeny podmínky a možnosti kultivace ...