Now showing items 1-1 of 1

  • Dokumentace kostela v Dolních Věstonicích 

    Kovářová, Anna
    Cílem této práce je vytvoření dokumentace kostela sv. Michaela archanděla v Dolních Věstonicích, která obsahuje polohopisnou situaci objektu, výkres prvního nadzemního podlaží, příčný a podélný svislý řez a venkovní pohledy ...