Now showing items 1-2 of 2

  • Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě Kovo Poláček 

    Věžníková, Tereza
    Předložená diplomová práce se zabývá projektováním nové haly pro provoz kovovýroby a návrhem práškové lakovny v podniku Kovo Poláček v obci Nesvačilka. Vlastnímu řešení předchází úvod do problematiky technologického ...
  • Rozbor výroby tlakové nádoby 

    Schiller, Pavel
    Bakalářská práce „Rozbor výroby tlakové nádoby“ se zabývá optimalizací výroby tlakové lahve. Primárně je práce zaměřena na optimalizace operací kování dna a hrdla, protože se tyto operace jako jediné musí provádět ve ...