Now showing items 1-2 of 2

  • Klimatizace administrativní budovy 

    Birhanzl, Petr
    V diplomové práci jsou popsány jednotlivé systémy větrání a klimatizace užívané pro udržení vhodných, teplotně-vlhkostních parametrů vzduchu v administrativních budovách. Jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody a posouzení ...
  • Rekonstrukce otopného systému bytového domu 

    Zlámalová, Petra
    Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. V první části jsou uvedeny možnosti vytápění bytového domu. Druhá část se zabývá výpočty tepelných ztrát objektu. A třetí část uvádí ekonomické posouzení jednotlivých variant.