Now showing items 1-2 of 2

  • Management jakosti pro kalibraci délkových měřidel 

    Dobeš, Jan
    Tato bakalářská práce pojednává o problematice kalibrace měřidel. Cílem této práce je vypracování podrobných kalibračních postupů a ukázkové měření vybraných typů délkových měřidel. Těmito měřidly jsou koncové měrky, ...
  • Management kalibrací měřidel 

    Šmétka, Miroslav
    Tato práce řeší postupy managementu kalibrační laboratoře k prokazování shody výsledků kalibrací u vybraných typů měřidel. Těmito měřidly jsou koncové měrky, posuvný výškoměr, deformační tlakoměry přetlakové a momentové ...