Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza CRM systému vybrané firmy 

  Bartošková, Vlasta
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky neboli CRM. Teoretická část se zaobírá vývojem vztahů se zákazníky a řízením vztahů se zákazníky. V analytické části bakalářské práce je provedeno zhodnocení ...
 • Analýza telefonního hovoru mezi dvěma lidmi 

  Herceková, Monika
  Tato práce se zabýva analýzou telefonního hovoru mezi dvěma lidmi. Popisuje možné projevy řeči a ticha v nahrávce a zdůvodňuje kritéria pro vyslechnutí si nahrávky. V práci je navrhnutý a implementovaný prototyp aplikace ...
 • Návrh a implementace interaktivního grafického rozhraní pro IVR 

  Konečný, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom grafického rozhrania pre vytváranie a editáciu IVR aplikácií. Práca je vo väčšej miere zameraná na softvérovú časť, analyzuje súčasné riešenie produktu iPBX od spoločnosti IPEX, ...
 • Návrh motivačního systému zaměstnanců v telemarketingové společnosti 

  Novotná, Hana
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s motivací, vedením operátorů v call centru. Obsahuje návrhy vhodného motivačního systému, které mohou být klíčovým faktorem k dlouhodobé spokojenosti zaměstnanců, ke ...
 • Návrh na zdokonalení odměňovacího systému v podniku 

  Bušová, Jana
  Bakalářská práce analyzuje v teoretické části motivaci zaměstnanců a druhy odměňování. Praktická část práce obsahuje výzkum formou dotazníku, který je zároveň hlavním nástrojem použitým během výzkumu. V dotazníku byl ...
 • Návrh na zvýšení výkonu zdravotnického zařízení. 

  Kobe, Pavel
  Diplomová práce se zabývá možností zavedení asistenčních služeb ve zdravotnickém zařízení nebo zřízení nové dceřiné společnosti pro tyto služby umožňující zvýšení komfortu pro pacienty. Obsahuje návod, jak vizi komfortu ...
 • Podnikatelský záměr společnosti 

  Cugerean, Jiří
  Tato práce se zabývá podnikatelským záměrem společnosti Invia.cz, s.r.o., jehož cílem je rozšíření prodejních kapacit společnosti. Za použití ověřených metod je zde provedena analýza současného stavu společnosti. Na základě ...
 • Realizace aplikace typu Automatic Attendant pomocí ústředny Asterisk 

  Benýšek, Jiří
  V současné době je IP telefonie na velkém vzestupu. Vedle profesionálních řešení určených pro velké společnosti se prosazuje také do malých organizací a domácností. Nabízené ústředny většinou obsahují pouze základní funkce ...
 • Reportingové služby software pro telemarketingová centra 

  Sušil, Martin
  Tato práce se zabývá rozšířením dříve implementovaného systému pro podporu práce telemarketingového centra. Stávající projekt byl rozšířen o prvky umožňující vytváření uživatelsky definovaných reportů. Pro serverovou část ...
 • Telemarketing 

  Špicová, Martina
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s prodejem a poskytováním informací prostřednictvím telemarketingu. Na základě zjištěných nedostatků obsahuje návrh postupu při komunikaci prostřednictvím zákaznické ...