Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza kinematiky zavěšení MacPherson 

  Trnková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem polohy významných bodů zavěšení MacPherson na kinematické charakteristiky. První část obsahuje popis vybraných parametrů zavěšení, jejich vlivu na jízdní vlastnosti automobilu a popis ...
 • Konstrukční návrh zavěšení předních kol závodního automobilu 

  Kroliczek, Václav
  Tato práce se zabývá konstrukční úpravou přední lichoběžníkové nápravy závodního vozidla Škoda 130RS pro automobilové soutěže. První část práce pojednává o rozdělení náprav a vyzdvihuje základní parametry nápravy ovlivňující ...
 • Měření odklonu kola během jízdy 

  Vojtěšek, Aleš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout měření a následně změřit změnu úhlu odklonu kola během jízdy. Pro tento zadaný úkol byly použity na uchycení senzorů některé díly od firmy Corrsys-Datron a zbývající prvky bylo potřeba ...
 • Návrh souboru zařízení pro seřízení podvozku závodního automobilu 

  Vajdák, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření parametrů podvozku závodního vozidla (sbíhavost/rozbíhavost, příklon/odklon, světlá výška vozu, rozložení hmotnosti), které následně slouží pro jeho seřízení. Úvodní ...
 • Návrh závodního vozidla kategorie T1 

  Šťáva, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem závodního vozu kategorie T1. Konstrukce vozu je tvořena trubkovým prostorovým rámem, lichoběžníkovým zavěšením předních i zadních kol, brzdovým systémem, koncepčním návrhem ...