Now showing items 1-4 of 4

 • Analytický model kompozitního nosníku se SMART vrstvou 

  Dostal, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým modelováním kompozitního nosníku se smart vrstvou. Konstrukce je odvozena z reálného piezoelektrického generátoru, kterým je vetknutý nosník, a na jeho spodní a vrchní část je ...
 • Návrh testovacího přípravku piezoelektrických vlastností PVDF vrstvy 

  Sijková, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom prípravku, zvolením a overením vhodnej metódy pre porovnanie piezoelektrických vlastností testovaných vzoriek PVDF. V úvode práce je základný prehľad teórie dôležitý k porozumeniu danej ...
 • Piezoelektrický vibrační generátor 

  Klásek, Matyáš
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled piezoelektrických materiálů a jejich využití v energy harvesting aplikacích a poté pomocí analytického modelu v programu MATLAB/Simulink vyšetřit chování piezoelektrického ...
 • Řešení diferenciální rovnice průhybové čáry pro velké deformace 

  Šikl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá deformací nosníku zatíženého základním ohybem pomocí diferenciální rovnice průhybové čáry. Práce je rozdělená do čtyř částí, kde v první části je odvozen obecný tvar diferenciální rovnice ...