Now showing items 1-19 of 19

 • About v-i Pinched Hysteresis of Some Non-Memristive Systems 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera; Ascoli, Alon; Tetzlaff, Ronald (Hindawi, 2018-09-24)
  A special subset of two-terminal elements providing pinched hysteresis loops in the voltage-current plane with the lobe area increasing with the frequency is analysed. These devices are identified as non-memristive systems ...
 • Aktivní elektrické filtry na bázi obvodů se spínanými kapacitory 

  Třeček, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem univerzálního frekvenčního filtru aplikací funkčního bloku se spínanými kapacitory. Návrh vychází z teorie obvodů se spínanými kapacitory a z teorie návrhu klasických frekvenčních filtrů. Pro ...
 • Charakterizace dielektrických vrstev na křemíkové desce 

  Fillner, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tenkými oxidovými dielektrickými vrstvami na kremíkovom substráte. Podrobnejšie skúma ich charakterizáciu a jednotlivé hodnoty parametrov vzoriek. Uplatnenie je možné nájsť v použití týchto ...
 • Elektronika zábleskového světla velkého výkonu 

  Fritsch, Karel
  Cílem této práce je seznámení s topologiemi spínaných zdrojů menších výkonů a následná aplikace získaných poznatků při návrhu měniče pro nabíjení kondenzátorové baterie fotografického blesku velkého výkonu. Dále práce ...
 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Hanzelka, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat problematiku kompenzace jalového výkonu a následně navrhnout novou koncepci pro průmyslového odběratele. V první části jsou popsány základy kompenzace, umístění kompenzace a ...
 • Kvasiresonant DC-DC Converter with Switching at Zero Current - Part 1 

  Vorel, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-04)
  A kvasiresonant DC - DC converter and its control circuits are proposed. The relations useful for design of the converter will be deduced in the part 2. The fundamental idea of the converter is the switching -on and -off ...
 • Kvasiresonant DC-DC Converter with Switching at Zero Current - Part 2 

  Vorel, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-06)
  A kvasiresonant DC - DC converter and its control circuits were proposed in the part 1 of the article. The relations useful for design of the converter will be deduced in this part 2. Relations and their numbers of the ...
 • Lokální charakterizace elektronických součástek 

  Müller, Pavel
  Vývoj mikro a nano elektroniky a nanooptiky si vyžaduje nové charakterizační techniky k zajištění kvality navrhovaných součástek. Práce popisuje použití skenovacího optického mikroskopu v blízkém poli (SNOM) v rozměrové ...
 • Metody popisu elektrických soustav a jejich řešení 

  Křižka, Jakub
  Úkolem bakalářské práce je rešeršní popis metod, které se používají pro výpočet hodnot obvodových veličin v elektrickém obvodu. Zpočátku se zabývá popisem jednotlivých prvků (zdrojů a součástek) používaných v elektrických ...
 • Mikrokontrolerem řízený měřič vnitřního odporu kondenzátorů 

  Giemza, Michal
  Předkládána práce popisuje návrh a realizaci měřiče vnitřního odporu kondenzátorů. V první části je probrána teoretická otázka vnitřního odporu kondenzátoru a je vybrána vhodná měřící metoda. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Návrh lineárních struktur na tranzistorové úrovni 

  Gajdoš, Adam
  Bakalářkská práce se zabývá vývojem software pro automatizovaný návrh kmitočtových filtrů s použitím aktivních prvků místo induktorů. První část práce se zabývá rozdělením kmitočtových filtrů podle přenášeného spektra a ...
 • Planární struktury pro vysoké kmitočty 

  Pulec, Jiří
  Předložená práce se zabýbá problematikou návrhu a technologie planárních mikroelektronických struktur určených pro vysoké kmitočty. Vybrané struktury byly realizovány v laboratořích na Ústavu mikroelektroniky, měření ...
 • Pomocný pohon silničních HPV 

  Novák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis moderních trendů v oblasti pomocných po-honů silničních vozidel poháněných lidskou silou. Zabývá se jejich základní konstrukcí, nej-důležitějšími součástmi, možností rekuperace a ...
 • Study of Electric and Dielectric Properties of Ionic Liquids 

  Altšmíd, Jakub
  Dizertační práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností iontových kapalin. Iontové kapaliny mohou nacházet uplatnění v široké škále aplikací, především pak v elektrotechnice. Teoretická část se ...
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění rodinného domu 

  Veverka, Jakub
  Bakalářská práce zabývající se tématem „Tepelná čerpadla a vytápění RD“ je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část stručně popisuje princip fungování a jednotlivé druhy tepelných čerpadel (typy voda – voda, vzduch – ...
 • Utilization of Euler-Lagrange Equations in Circuits with Memory Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-12)
  It is well known that the equation of motion of a system can be set up using the Lagrangian and the dissipation function, which describe the conservative and dissipative parts of the system. However, this procedure, ...
 • Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy 

  Kostov, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o obecném rozdělení způsobu regulace elektrizační soustavy, obsahující základní principy regulace kmitočtu, regulaci napětí a regulaci jalového a činného výkonu. Obsahuje informace o systému HDO, ...
 • Výpočet jednofázového asynchronního motoru 

  Ševčík, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá jednofázovým asynchronním motorem. První část pojednává o konstrukci, principu činnosti a základních parametrech tohoto motoru. Je probrán také vznik točivého momentu a momentové charakteristiky ...
 • Výpočet jednofázového asynchronního motoru 

  Volf, Lukáš
  Tato práce se v první kapitole zabývá základními vlastnostmi trojfázových a jednofázových asynchronních motorů. Dále jsou popsány způsoby získávání záběrového momentu jednofázového asynchronního motoru. V druhé části práce ...