Now showing items 1-9 of 9

 • Dispoziční řešení malé obrobny v rámci dané firmy 

  Bodnár, Daniel
  Práce se zabývá návrhem dispozičního řešení obrobny pro výrobu těla trysky systému horkých vtoků, vyráběné v sérii 9000 ks/rok. V teoretické části jsou popsány základní postupy a zásady při technologickém projektování. V ...
 • Návrh a racionalizace pracoviště WORKSHOP v ALPS Electric Czech s.r.o. s přihlédnutím k budoucímu rozvoji společnosti 

  Dozbaba, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem pracoviště workshop v ALPS Electric v Sebranicích. Obsahuje stručný popis strojů a teorie technologického projektování. Pro dané pracoviště je vytvořen návrh modifikace spádového regálu a ...
 • Návrh obrobny v malém strojírenském podniku 

  Smrkal, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obrobny v malém strojírenském podniku. Dispozice je navržena pro součást ozubené kolo. Za rok se musí vyrobit 150 000 ks. Obrobna má sloužit pro sériovou výrobu ozubených kol, kde navrhované ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť a skladu ve strojírenském podniku 

  Janderka, Pavel
  Práce předkládá návrh uspořádání technologických pracovišť a skladu ve firmě TIRAD s r.o. Analýzou současného stavu byly zjištěny nedostatky v aktuálním rozmístění pracovišť. Na základě těchto poznatků a kapacitních propočtů, ...
 • Návrh rozmístění technologie provozu "nástrojárny" pro výrobu forem 

  Varhaník, Matúš
  Cieľom tejto práce bolo vyhotovenie technologického návrhu dispozičného riešenia nástrojárne. Našou prvou úlohou bola definícia výrobného sortimentu. Následne sme boli schopní určiť technologické a strojné vybavenie potrebné ...
 • Optimalizace výroby dopravníkových válečků 

  Veverka, Štěpán
  Předložená práce se zabývá optimalizací výroby dopravníkových válečků ve smyslu racionalizačního projektu pro firmu Transroll – CZ, s.r.o. Na základě literární studie z oblasti technologického projektování a technologie ...
 • Řezání abrazivním vodním paprskem 

  Midrla, Zdeněk
  Tato diplomová práce se skládá z rešerše na téma řezání abrazivním vodním paprskem a praktické části. V úvodních kapitolách jsou tak rozebírány způsoby a princip řezání vodním paprskem. Následně je řešena kvalita obrobené ...
 • Technologický projekt pracoviště u dané strojírenské firmy 

  Smrkal, David
  Diplomová práce se zabývá technologickým projektem u dané strojírenské firmy, která se jmenuje MAXAREN s.r.o. Práce obsahuje teoretickou část o technologickém projektování, následně analýzu současného stavu firmy, kapacitní ...
 • Výrobní logistika výroby desek plošných spojů 

  Susko, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového provozu na výrobu desek plošných spojů s kapacitou 40 000 m2 ročně. Popisuje základní principy návrhu nové výroby, principy výrobní logistiky a technologického projektování, postup ...