Now showing items 1-3 of 3

 • Diskontní míra pro staovení tržní hodnoty podniku 

  Prodělal, František
  Práce je zaměřená na stanovení struktury kapitálu v jeho tržních hodnotách, stanovení nákladů na cizí kapitál a stanovení nákladů na vlastní kapitál především prostřednictvím metodiky CAPM. U metodiky CAPM se práce věnuje ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Leitner, Dominik
  Předmětem této diplomové práce je ocenění výrobního podniku XY, s.r.o. s použitím výnosových metod ocenění. V první části této práce je zpracována strategická analýza, finanční analýza a SWOT analýza. V závěru práce jsou ...
 • Rizikovost tržní pozice a její vliv na hodnotu beta koeficientu 

  Zinecker, Marek; Konečný, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This study tackles the questions, whether the betas of companies, that are in a riskier market position, are higher, lower or approximately the same compared to companies in a less risky position and ...