Now showing items 1-2 of 2

  • Měření a seřízení geometrie náprav závodních vozidel 

    Vanda, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření geometrie a seřízení podvozku závodního automobilu. Na základě analýzy předchozího teoretického konstrukčního návrhu byl vytvořen reálný prototyp ...
  • Systémy aktivních podvozků 

    Pilčík, Adam
    Tato práce vypracovává základní přehled a historický vývoj aktivních podvozků. Soustředí se na moderní koncepce a snaží se zhodnotit pozitiva a negativa jednotlivých řešení.