Now showing items 1-20 of 30

 • Aplikace grafitu v teplotním managementu mikroelektroniky 

  Havlíček, Václav
  Tato práce je zaměřena na zlepšení tepelného managementu mikroelektroniky implementací materiálů na bázi uhlíku, přesněji grafitových fólií, do tepelné architektury mikroelektroniky. Práce začíná vysvětlením současných ...
 • Carbon Battery 

  Henzl, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This project is focused on solving a real world problem, by having a different angle of approach on making rechargeable battery cells. The active material is meant to be made from old and used materials and is to be ...
 • Elektrochemické vlastnosti záporné elektrody tvořené přírodním a expandovaných grafitem 

  Priščák, Juraj
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou lítiových akumulátorov z pohľadu konštrukcie, princípu a použitia. Teoretická časť práce sa zameriava sa na štúdium materiálov na výrobu záporných elektród, zvlášť na prírodný ...
 • Expandovaný grafit jako záporný elektrodový materiál pro aprotické interkalační systémy 

  Kaňa, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů. Zaměřuje se především na materiály, které jsou základem záporných elektrodových hmot, zvláště pak na přírodní expandovaný grafit. Cílem této práce je nastínit ...
 • Fabrication of graphene/molybdenum disulfide composites and their usage as actuators for electrochemical sensors and biosensors 

  Kudr, Jiří; Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej (MDPI, 2019-09-30)
  From the rediscovery of graphene in 2004, the interest in layered graphene analogs has been exponentially growing through various fields of science. Due to their unique properties, novel two-dimensional family of materials ...
 • Improved Electrochemical Detection of Zinc Ions Using Electrode Modified with Electrochemically Reduced Graphene Oxide 

  Kudr, Jiří; Richtera, Lukáš; Nejdl, Lukáš; Xhaxhiu, Kledi; Vítek, Petr; Ruttkay-Nedecký, Branislav; Hynek, David; Kopel, Pavel; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2016-01-01)
  Increasing urbanization and industrialization lead to the release of metals into the biosphere, which has become a serious issue for public health. In this paper, the direct electrochemical reduction of zinc ions is studied ...
 • The Influence of the Binder on the Final Capacity of the Negative Electrode Material Carbon CR5995 for Lithium-ion Batteries 

  Gottwald, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with the issues of using binders for lithium-ion electrodes and optimizing the technological process for their production. The work focuses on optimizing the amount of binder used in order to achieve the ...
 • Kompozitní elektrodové materiály pro lithium-iontové akumulátory na bázi LiFePO4 

  Vilhelm, Ondřej
  Předložená práce se zabývá studiem problematiky sekundárních Li-ion článků a různých dostupných katodových materiálů. Připravili jsme vzorky LiFePO4 s přidáním různých druhů uhlíkových materiálů jako je Super P, vulcan a ...
 • Kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken 

  Mikula, Martin
  V první části bakalářské práce je obecné seznámení s kompozitními materiály. Kompozitní materiály jsou zde rozděleny podle druhu matrice a vláken a popsána jejich výroba. Druhá část se podrobněji zabývá kompozitními materiály ...
 • Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola 

  Gallo, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problémami a riešeniami konštrukcie korunky na vidlici cestného bicykla. Ponúka prehľad možných realizácií od počiatočného návrhu až po finálnu súčiastku. Výstupom bude korunka vyrobená ...
 • Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola 

  Gallo, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problémami a riešeniami konštrukcie korunky na vidlici cestného bicykla. Ponúka prehľad možných realizácií od počiatočného návrhu až po finálnu súčiastku. Výstupom bude korunka vyrobená ...
 • Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola 

  Gallo, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problémami a riešeniami konštrukcie korunky na vidlici cestného bicykla. Ponúka prehľad možných realizácií od počiatočného návrhu až po finálnu súčiastku. Výstupom bude korunka vyrobená ...
 • Materiály používané při konstrukci rámů gravity kol 

  Hrubý, Erik
  Bakalářská práce se v první části zaměřuje na oblasti použití speciálních závodních kol. Představuje méně známé gravity disciplíny s vysvětlením jejich podstaty, typu závodní trati a pravidel. V druhé části se zabývá zejména ...
 • Materiály pro lithno-iontové akumulátory se zvýšenou bezpečností 

  Divílek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá použitím uhlíku v záporných hmotách lithno-iontových baterií, jejich složením, přípravou a následným zkoušením kapacity a požární bezpečnosti. Cílem práce je otestovat požární bezpečnost záporné ...
 • Návrh cementové kompozitní směsi zlepšující uzemnění 

  Sochor, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vodivé cementové kompozitní směsi zlepšující uzemnění pro ochranu stavebních konstrukcí v oblastech s nízkou vodivostí. Teoretická část je z větší části zaměřena na shrnutí poznatků ...
 • Nové trendy a materiály používané při konstrukci rámů jízdích kol 

  Jelínek, Vladimír
  Bakalářská práce ve své první části shrnuje vývoj jízdního kola od drezín až po nízká kola se zaměřením na materiál rámu daného bicyklu. Práce také v této části obsahuje přehled drobných konstrukčních úprav, kterými bylo ...
 • Oduhličení austenitických ocelí a jeho vliv na vlastnosti materiálu 

  Vítek, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým studiem oduhličení taveniny austenitických ocelí. Matematický model analyzující numerické výpočty byl srovnán s experimentálními tavbami. Výsledky byly diskutovány s ohledem na ...
 • Pojiva pro elektrody superkondenzátorů 

  Gottwald, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problémy použití pojidel pro výrobu elektrod superkondenzátorů a optimalizací technologického procesu jejich výroby. Základním zaměřením práce je optimalizace použitého množství různých pojidel ...
 • Polarity učení 

  Bobáková, Natália
  Každú stredu v ateliéri večernej kresby vediem lekcie jogy. Pozorujem role učiteľa, žiaka a ich prelínanie. V jemnosti a stišení vnímam učenie každej zúčastnenej bytosti. Je to v nás. Dokumentácia zostáva na plátne. Každá ...
 • Použití olověného akumulátoru v režimu hybridních vozidel 

  Hejdiš, Roman
  Práca popisuje vlastnosti hybridných vozidiel a olovené akumulátory používané v automobilovom priemysle. Porovnáva klasický a alternatívny pohon v automobiloch, popisuje delenie hybridných pohonov a ich vlastnosti. Ďalej ...