Now showing items 1-9 of 9

 • Badmintonové rakety 

  Kuriál, Jakub
  Tato práce se zabývá rozborem materiálů používaných při výrobě sportovního vybavení pro badminton. Popisuje evoluci v použitých materiálech v kontextu historického vývoje systému hry. Uvádí do souvislosti herní principy a ...
 • Kompozitní hnací hřídele Formule Student 

  Bartoška, Vojtěch
  Práce obsahuje rešerši možných konstrukčních řešení příčných hnacích hřídelí pro vozidlo typu Formule Student. Zvolení konceptu kompozitních hřídelí a jeho návrh včetně kloubu tripodu a lepeného spoje. Ověření návrhu pomocí ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken 

  Chaloupka, Matyáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM s důrazem na tisk materiálů s příměsí karbonových vláken. Cílem této práce je konstrukční návrh FDM 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken ...
 • Návrh kompozitní objímky rotoru vysokootáčkového rotačního stroje 

  Pavlík, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na výrobu kompozitu metodou navíjení a určení materiá-lových vlastností vyrobeného kompozitu sestávajícího z uhlíkových vláken a epoxidové pryskyřice typu termoset s pomocí jak analytických, tak ...
 • Návrh monokoku formulového vozidla 

  Žídek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem monokoku z uhlíkových vláken vozu Formule Student podle aktuálních pravidel. Úvodní část práce je zaměřena na konstrukční řešení rámů používaných u vozů Formule Student. Poté je uveden ...
 • Technologie výroby uhlíkových kompozitů lisováním za tepla 

  Přikryl, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá kompozitními materiály se zaměřením na kompozity vyztužené uhlíkovými a skelnými vlákny. Předmětem práce je studium složení a výroby součástí z kompozitních materiálů, které se odráží ve ...
 • Vláknové výztuže pro polymerní kompozity 

  Knob, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem závislosti mechanických vlastností polymerních kompozitů na rozhraní vlákno-matrice pro různé druhy vláken a typ jejich povrchové úpravy. Jako matrice byla použita polyesterová ...
 • Využití kompozitních materiálů pro konstrukci sportovní optiky 

  Kupčák, Radim
  První část této diplomové práce se věnuje rešerši kompozitních materiálů se zaměřením na kompozitní materiály s uhlíkovými vlákny. V návaznosti na tuto část poskytuje přehled jednotlivých výrobních technologií kompozitních ...
 • Využití kompozitních materiálů pro stavbu rámů jízdních kol 

  Plundrák, David
  Bakalářská práce shrnuje základní informace o kompozitech a o výrobě kompozitního rámu jízdního kola. Uvedeny jsou mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti. Práce zahrnuje porovnání kompozitních materiálů s ostatními ...