Now showing items 1-1 of 1

  • Studium karbonatace alkalicky aktivovaných systémů 

    Suchý, Rostislav
    Karbonatace stavebních materiálů založených na portlandském cementu je relativně známý a prozkoumaný fenomén. Naopak mechanismus, reakční produkty a faktory ovlivňující karbonataci alkalicky aktivovaných materiálů nejsou ...