Now showing items 1-1 of 1

  • Acidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózy 

    Teslíková, Ivana
    Tato práce se zabývá studiem acidobazického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na). Acidobazické chování karboxymethylcelulózy bylo studováno pomocí acidimetrických titrací roztoků CMC-Na s potenciometrickou ...