Now showing items 1-6 of 6

 • Analyzátor protokolu čipových karet 

  Dzurňák, Tomáš
  Cílem projektu je vytvoření monitoru komunikace po mezi čtečkou a čipovou kartou s možností diagnostiky a kontroly dodržovaní standardů. V práci se nachází popis standardů, s kterými je potřebné být obeznámen a podrobný ...
 • Čtečka SD karet založená na HC(S)08 

  Hřib, Dalibor
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a naprogramovat čtečku SD karet s využitím mikrokontroléru Freescale HCS08, konkrétně MC9S08SH32. Součástí práce je návrh a výroba desky plošných spojů čtečky karet a dále obslužný ...
 • Čtečka SIM karet 

  Buchta, Petr
  Cílem této práce je implementace čtečky SIM karet pomocí vývojové platformy FITkit. Návrhu tohoto zařízení předchází vysvětlení principů, které jsou použity pro komunikaci s koncovým zařízením při výměně informací a způsoby ...
 • Konfigurace a personalizace bezkontaktních čipových karet 

  Altamirano, Peter
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou bezkontaktních čipových karet. Popisuje principy komunikace, konfigurace a personalizace těchto karet. V práci je popsán návrh a implementace systému, který se skládá z aplikace ...
 • Realizace miniaturních PC monitorů 

  Nečesaný, Jaroslav
  Úlohou Diplomovej práce bolo navrhnúť dve riešenia miniatúrneho PC monitoru. Jeden monitor využíva ako zdroj vstupných dát signál VGA, druhý je pripojený pomocou USB. K praktickej realizácií bol vybraný USB monitor. ...
 • Systém pro správu pacientů čekajících na ošetření u praktického lékaře 

  Horský, Martin
  Práce se zabývá problematikou evidence příchozích pacientů k praktickému lékaři. V teoretické části jsou shrnuta aktuální technická řešení, která se v praxi používají k evidenci čekajících klientů na poskytnutí různorodých ...