Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce fibrilace síní v EKG 

    Prokopová, Ivona
    Fibrilace síní patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního rytmu, vyznačující stále vzrůstající prevalencí a incidencí v ČR i ve světě. Výskyt fibrilace síní je uváděn na úrovni 2-4 % populace, avšak vzhledem k ...
  • Detekce fibrilace síní v krátkodobých EKG záznamech 

    Ambrožová, Monika
    Fibrilace síní je diagnostikována u 1-2 % populace, v příštích dekádách se očekává výrazný nárůst počtu pacientů s touto arytmií v souvislosti se stárnutím populace a vyšším výskytem některých onemocnění, která jsou ...