Now showing items 1-3 of 3

 • Detekce srdečních buněk v mikroskopickém obrazu 

  Musikhina, Ksenia
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce srdečních buněk v mikroskopickém obrazu. Byly vyzkoušeny různé způsoby předzpracování a segmentace obrazu za účelem určit nejvhodnější metody pro další klasifikaci. Pro ...
 • Modelování dynamiky kalcia v excitabilních i neexcitabilních buňkách 

  Tkáč, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá elektrofyziologickými jevy na molekulární úrovni a úrovni buněk. Cílem je podat základní informace pro pochopení jednoduchých buněčných modelů. Práce také pojednává o principech modelování ...
 • Výběr vhodného prahovacího algoritmu pro detektor srdečních buněk 

  Kojan, Martin
  Cieľom tejto práce je realizácia detektoru kontrakcie srdcových buniek v programe LabView. Zameriava sa na problematiku prahovania obrazu, návrh a realizáciu prahovacích algoritmov a ich následnú implementáciu do detektora.