Now showing items 1-4 of 4

 • Elektrostimulační metoda prodloužení života kardiomyocytů 

  Čermáková, Adéla
  Tato práce se zabývá elektrofyziologií srdečních buněk, jejich elektrostimulací a návrhem stimulačního zařízení pro prodloužení jejich života. V první části se zaměřuje na akční potenciál obecně ve svalových buňkách, ...
 • Optické měření elektromechanických projevů srdečních buněk 

  Čmiel, Vratislav
  Disertační práce se zabývá aplikací optických metod měření s využitím technik optické mikroskopie a fluorescenční mikroskopie při měření elektromechanických projevů izolovaných srdečních buněk a shluků diferencovaných ...
 • Organické tranzistory pro senzoriku 

  Marková, Aneta
  Cílem práce bylo nalézt nejvhodnější dostupnou komerční formulaci materiálu poly(3,4-ethylendioxythiofen):poly(styrensulfonát) (PEDOT:PSS) a metodu přípravy a úpravy tenkých vrstev, které mohou sloužit jako polovodič v ...
 • Segmentace buněk ve snímcích z vysokorychlostní digitální kamery 

  Boudová, Markéta
  V první části se práce zabývá mikroskopickými metodami snímání srdečních buněk. V druhé části jsou popsány segmentační techniky zpracování obrazu. Praktická část je zaměřena na segmentaci buněk z šesti dostupných záznamů. ...