Now showing items 1-2 of 2

  • Odstranění stimulačních hrotů ze signálu elektrokardiografu 

    Smíšek, Radovan
    Cílem této práce je detekce stimulačních hrotů v záznamu ultra vysokofrekvenčního EKG za účelem následného odstranění stimulačních hrotů a umožnění vyhodnocení vyšších frekvenčních složek komplexu QRS. Toto vyhodnocení je ...
  • Removal of Pacing Spikes from the Electrocardiographic Signal 

    Smíšek, R. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
    The goal of this thesis is to detect pacing spikes in ultra-high-frequency ECG and remove them. It makes evaluation of higher frequency components of QRS complex possible. This evaluation is impossible while pacing spikes ...