Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh na slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku 

  Švejdíková, Romana
  Diplomová práce se zabývá problematikou slaďování práce a soukromého života ve zvolené organizaci. Detailně popisuje nástroje slaďování práce a soukromého života, srovnává teoretické poznatky se skutečností. Práce identifikuje ...
 • Návrh rozvoje manažerské osobnosti 

  Stržinek, Ondřej
  Stěžejním tématem této práce je výchova manažerských osobností. Autor, za použití vědeckých metod, dospěl k návrhu ideálního vývoje kariéry těchto manažerských osobností od chvíle, kdy začnou být školeni pro manažerské ...
 • Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku 

  Zavadilová, Lada
  Diplomová práce se zabývá problematikou sladění pracovního a soukromého života zaměstnanců, a obzvláště manažerů, ve vybraném podniku. Teoretická část pojednává o problematice genderu, faktorech ovlivňujících kariéru ...
 • Vliv kariérového přechodu na kariérní úspěch zaměstnance 

  Klupáková, Hana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The career has in the 21st century new direction. The classic career ladder has no more importance. This new career direction brings new perception of career success. So it has to be identified ...
 • Ženy ve vedoucích pozicích a možnosti slaďování práce a soukromého života 

  Kejvalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou žen ve vedoucích pozicích a možnostmi slaďovaní práce a soukromého života ve zvolené organizaci. Zaměřuje se na postavení žen v daném podniku a na vliv rodičovství na kariéru. Jsou ...