Now showing items 1-9 of 9

 • Detekce obličejů ve videu 

  Kolman, Aleš
  Práce se zabývá problematikou detekce obličejů ve videu. Naleznete v ní souhrn základních barevných modelů. Poté je uveden popis a srovnání základních metod pro detekci lidské kůže s praktickou ukázkou implementace ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (Partial discharge, PD) vysokonapěťových kondenzátorů v dielektriku. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku částečných ...
 • Kaskádový dům 

  Dostál, Lukáš
  Projekt kaskádového bytového domu. Jedná se o čtyř podlažní nadzemní objekt. V prvním nadzemním podlaží se nachází garáže, úložné prostory a technické vybavení domu. Druhé až čtvrté nadzemní podlaží je určeno pro bydlení, ...
 • Kaskádový Sierpinského monopól 

  Kadlček, Jiří
  Diplomová práce v teoretické části popisuje rozbor struktury Sierpinského trojúhelníku. Na základě této struktury je zde navržena nejprve planární verze Sierpinského monopólu. Po přenesení motivu na kónickou plochu jsou ...
 • Kaskády kondenzačních kotlů a jejich řízení 

  Smola, Vojtěch
  Tato bakalářská práce řeší návrh kaskádové kotelny a její regulace pro vytápění čtyř podlažní bytový dům s nevytápěným suterénem. Kaskádová kotelna je sestavena ze tří kondenzačních kotlů řízených pomocí tří zónové ekvitermní ...
 • Kmitočtové filtry vyšších řádů s moderními aktivními prvky 

  Chrást, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o návrhu aktivních kmitočtových filtrů druhého řádu, které budou vhodné pro stavbu filtrů vyšších řádů pomocí kaskádní syntézy. Tyto filtry byly navrženy pomocí metody autonomních obvodů. Jako ...
 • Optimalizace zdrojů tepla pro bytový dům 

  Smola, Vojtěch
  Diplomová práce řeší návrh vytápění bytového domu. Předmětem této práce je výběr vhodné varianty ze dvou variant zdrojů tepla, kterými jsou kaskáda tepelných čerpadel země-voda a kaskáda plynových kondenzačních kotlů. ...
 • Systematic Design of Pseudo-Differential Frequency Filter 

  Sládok, Ondřej; Milota, Martin; Koton, Jaroslav; Herencsár, Norbert (IEEE, 2019-10-30)
  In the paper, the theory of systematic design frequency filters is described. The result is a fourth-order pseudo-differential frequency filter operating in the voltagemode and implemented as a cascade connection of two ...
 • Vytápění a příprava teplé vody penzionu 

  Beneš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá řešením otopného systému a přípravou teplé vody pro budovu penzionu. V práci je uvedena základní systematika teplovodních soustav a rozvodů vytápění. U nejčastěji používaných materiálů v teplovodních ...