Now showing items 1-5 of 5

 • Automatické ladění regulátoru pro DC motor 

  Tran, Adam
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom algoritmu pre automatické naladenie regulátoru pre DC motory. Algoritmus je rozdelený na identifikačnú metódu a samotné vyčíslenie regulátora. Pre kvalitnú reguláciu a robustnosť bola ...
 • Laboratorní úlohy pro přípravek s kuličkou na nakloněné rovině 

  Řezáč, Martin
  Práce se zabývá problematikou identifikace a řízení dynamických systémů s využitím grafického programovacího prostředí LabVIEW. Pro řízení je využita kaskádní formu regulace s PI a PD regulátory navrženými pomocí programu ...
 • Řízení polohového servomechanismu se stejnosměrným motorem. 

  Gerlich, Jan
  Tato práce pojednává o návrhu kaskádního řízení servomechanismu se stejnosměrným motorem. Je zde řešen návrh jednotlivých regulátorů tedy regulátoru polohy, otáček a proudu. Dále se zabývá implementací algoritmů PS a PSD ...
 • Srovnání jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů 

  Blahút, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami zlepšenia presnosti a kvality regulácie pomocou rozvetvenia jednoduchého regulačného obvodu. Práca obsahuje popis jednoduchého regulačného obvodu a jednotlivé možnosti jeho ...
 • Zlepšení dynamiky CNC osy s kuličkovým šroubem 

  Ciklamini, Marek
  Práce se zabývá virtuálním modelováním pohonové soustavy CNC osy s kuličkovým šroubem pomocí moderních softwarových nástrojů pro účely přibližnému vyhodnocení dynamických vlastností reálné soustavy. Realizovaný vázaný ...