Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza prosperity firmy Tenza, a.s. užitím systému Maple 

  Vecheta, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou prosperity firmy Tenza, a.s., interpretací výsledků provedené analýzy a zvolení optimálního návrhu na zlepšení řešení problémových bodů. Obsahuje teorii potřebnou k jejímu utvoření a tím ...
 • Finanční analýza vybrané výrobní firmy 

  Zychová, Simona
  Bakalářská práce na téma „Finanční analýzy vybrané výrobní firmy“ je zaměřena na zjištění a zhodnocení finanční situace vybrané firmy v letech 2009 - 2013. Zjištění finanční situace je v práci dosaženo výpočtem vybraných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Frolek, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku za období 2006 - 2010 za využití elementárních metod finanční analýzy. V úvodní části jsou uvedeny teoretické poznatky, na kterých je postavena část ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Popelka, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku CSYSTEM Group, s.r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. V práci jsou popsány a následně vypočteny jednotlivé ukazatele a na základě získaných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Štarha, Jan
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti FEI Czech Republic s.r.o. v letech 2006 až 2009 a analýza informačních systémů které finanční oddělení primárně používá. Na základě analýz jsou potom ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Staňková, Svatava
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Smile, s. r. o. za období 2005 – 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se o určení silných a slabých stránek, provedení finanční analýzy společnosti a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jirmanová, Lenka
  Diplomová práce analyzuje ekonomickou a finanční situaci firmy VEBA, textilní závody, a.s. v letech 2002 – 2006. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávající situace firmy s přihlédnutím k možnostem firmy.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dostál, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Agrovýkup, a.s., která vyrábí krmiva a krmné směsi, provozuje obchodní činnost a dopravu. V práci je použita analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lubasová, Romana
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku společnosti Strojirna Oslavany, s.r.o. v období let 2001 až 2007, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Papírníková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti MICo, spol. s r. o. v letech 2013-2017 a následné analyzování společnost pomocí finanční analýzy. Součástí práce je také zhodnotit finanční zdraví ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Ivana
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku Correct okna, s.r.o.v období let 2005 až 2007, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy.Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havel, Tomáš
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku společnosti Centropen, a.s. v období let 2001 až 2006, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hanáčková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Barum Continental spol. s.r.o., který se zabývá výrobou pneumatik a jejich komponentů. V práci je použita analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Šimonová, Michala
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku společnosti VHOS, a.s. v období let 2003 až 2006, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. 

  Doleželová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. v letech 2011 – 2015. Práce je rozdělena do tří částí. V první části se nachází teoretická část, která obsahuje podrobnější ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti podniku 

  Trojanová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční výkonnosti společnosti TEDOM a.s., v letech 2010-2014. Firma se zabývá výrobou kogeneračních jednotek. Práce obsahuje tři části. V první části jsou vysvětleny ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Pech, Jan
  Diplomová práce na téma „Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad“ se zabývá podrobným posouzením ekonomické situace státního podniku DIAMO v letech 2005–2014. V teoretické části popisuje metody a ...
 • Účetní modul podnikového informačního systému 

  Machala, Ondřej
  Obsahem této práce je popis vývoj účetního modulu informačního systému společnosti inLink CZ, s.r.o. První část práce se zabývá analýzou potřeb společnosti z pohledu evidence účetních případů, příslušných dokumentů a ...
 • Vedení účetnictví dle českých předpisů a IFRS ve stavební společnosti 

  Janečková, Michaela
  Práce je zaměřena na rozdílnost vedení účetnictví a vykazování dle Českých účetních standardů a dle Mezinárodních účetních standardů ve stavebním podniku. První části práce se zabývají definicí stavebního podniku, teorií ...
 • Zhodnocení finanční situace v podniku 

  Šebesta, Marcel
  V této bakalářské práci je hodnocena finanční situace konkrétního podniku za léta 2004 – 2008. K tomu bylo použito účetních výkazů za tyto léta. Finanční situace je zkoumána elementárními metodami finanční analýzy. Tyto ...