Now showing items 1-2 of 2

  • Design vnějšího pláště mobilního robotu 

    Bláha, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá designem a konstrukcí vnějšího pláště mobilního robotu, který má sloužit k převážení nákladu. Na začátku této práce jsou stručně popsány různé technologie, kterými lze vyrobit plášť robotu. ...
  • Uzlovací stroj pro střeva, návrh zařízení a jeho automatického řízení 

    Šimeček, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou prototypového zařízení do potravinářského průmyslu, které slouží k uzlování párkových střev. Tento uzel se vyrábí na nejedlém párkovém střevě, ze kterého se řásní roubík. ...