Now showing items 1-8 of 8

 • Betonová stropní deska - deskový skelet 

  Macháček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení nosné železobetonové lokálně podepřené desky pro stropní konstrukce v druhém nadzemním podlaží nemocnice. K modelování vnitřních sil v konstrukci byl použit software RFEM, výsledky ...
 • Bytový dům 

  Fišer, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu ve Vysokém Mýtě. Jedná se o podsklepený, samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Objekt bytového domu má jedno podzemní podlaží a 4 nadzemní. Celkem se ...
 • Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně 

  Blahová, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá návrhem Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně. Součástí práce je také urbanistické řešení daného území sportovního letiště Medlánky, jeho propojení s přilehlými ...
 • Monolitický železobetonový rodinný dům 

  Koždoň, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba monolitického rodinného domu v Křepicích u Hustopečí. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Tvar a výškové osazení objektu se přizpůsobuje niveletě pozemku. Dům bude ...
 • Návrh monolitických konstrukcí u nového RD 

  Bartoň, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitických konstrukcí rodinného domu. Základem práce je posouzení vybraných konstrukcí (stropu, stěn, základové desky) statickým výpočtem a následným návrhem potřebného vyztužení ...
 • Stropní deska bytového domu 

  Benčíková, Mária
  Bakalářská práce se zabývá návrhem stropní konstrukce vícepodlažního bytového domu v podlaží ze zděnými stěnami. Zvláštní důraz je kladen na přerušení tepelných mostů u balkónových desek a omezení šíření kročejového hluku ...
 • Volnočasové centrum - Mojmírák 

  Knichal, Filip
  Bakalářská práce navazuje na mnou vytvořenou architektonickou studii ve třetím ročníku akademického roku 2018/2019. Zadání pro tuto studii bylo v proluce navrhnout volnočasové centrum pro děti, mládež a dospělé v katastrálním ...
 • Zastřešení podzemního parkoviště betonovou deskou 

  Řihošek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zastřešením podzemního parkoviště železobetonovou lokálně podepřenou deskou. Cílem práce je zjištění vnitřních sil na železobetonové desce ve dvou konstrukčních variantách, návrh a posouzení jedné ...