Now showing items 1-20 of 55

 • Aplikace moderních technologií pro výrobu náhradní součásti airsoftové zbraně 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje konstrukci a výrobu náhradních součástí do airsoftové zbraně. Vybranými náhradními součástmi byly kohout a držák pružiny, které byly zkonstruovány ve 3D parametrickém programu Autodesk Inventor ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky 

  Samohýl, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce bude výroba prototypu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky. V práci bude proveden návrh a konstrukce nového prototypového dílu s využitím parametrické aplikace SolidWorks. Pro výrobu ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu silikonové formy 

  Kapasný, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na výrobu prototypovej súčiastky úchytu koberca použitého na schodoch a na jej použitie na výrobu silikónovej formy. Ako zdroj dát bola použitá znehodnotená súčiastka vyrobená za rovnakým ...
 • Design parkové lavičky 

  Hřebíček, Jan
  Záměrem této práce bylo vytvořit technologicky a tvarově osobitý design parkové lavičky, která přirozeně zapadá do prostředí parku. Za cíl jsem si také kladl, aby byl projekt realizovatelný v praxi a obstál v sériové výrobě ...
 • Integrita povrchu vyráběné součásti pro sanitární techniku a možnosti zlepšování její kvality 

  Peňák, Martin
  Práce je zaměřena na integritu povrchu během dokončovacích operací výroby těl vodovodních baterií a identifikací jejích možných vad. Cílem je prokázat charakter této vady metodou opakovatelnosti a určit možnosti jejího ...
 • Konstrukce jednoúčelového manipulátoru 

  Chmela, Martin
  CHMELA Martin: Návrh konstrukce jednoúčelového manipulátoru. V této bakalářské práci je provedena důkladná analýza problematiky manipulace se samonosnými formami ve slévárenství. Návrh variant řešení a jejich technicko-ekonomické ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 

  Pitner, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla pro jednovzpěrný čelisťový drtič DC 110x70 a skládá se z několika hlavních částí. První část je zaměřena na zpracování nerostných surovin, konkrétně na proces ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 1 600 x 1 250 

  Ješuta, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla jednovzpěrného čelisťového drtiče. První část pojednává o mechanickém rozpojování nerostných surovin. V druhé části jsou porovnány charakteristické vlastnosti ...
 • Manipulátor pro skládání slévárenských forem 

  Borýsek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu konstrukce manipulátoru pro skládání dvoudílných slévárenských forem. V práci je provedena analýza současného stavu poznání v odvětví manipulačních zařízení a průmyslových ...
 • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

  Kubík, Jiří
  Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Vašek, Vojtěch
  Soubor technologií Rapid Prototyping je důležitou součástí průmyslu. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotoveným prototypem součásti. Cílem práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Maincl, David
  Rapid prototyping je soubor technologií, který je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotovením prototypu součásti. Cílem této práce je vypracovat literární rešerši ...
 • Nástroje jakosti pro hodnocení tlakově litých odlitků z Al slitin 

  Rozman, Jiří
  Cílem této diplomové práce je na praktickém příkladu, s využitím systému jakosti, popsat stávající stav vstupní kontroly odlitků ve společnosti Tribotec spol. s.r.o. a výstupní kontroly dodavatelů odlitků této společnosti ...
 • Návrh konstrukce a technologie výroby formy pro přesné lití 

  Kopcík, Daniel
  Teoretická časť tejto práce popisuje základné charakteristiky technológie presného odlievania metódou vytaviteľného modelu. Popisuje jednotlivé fázy procesu odlievania od zadania súčiastky až po odliatie modelu s hlavným ...
 • Návrh postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby 

  Krčálová, Žaneta
  Autorka diplomová práce se zabývá návrhem postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby. V současné době se problematice řízení rizik neklade příliš velká pozornost. Za pomoci analýzy současného ...
 • Návrh realizace technologie součásti "DC-štít" v typových variantách u malé firmy 

  Komínek, Jiří
  Návrh technologie výroby součástí „DC-štít“ skládající se z bloku A a bloku B, definice úkolů pro TPV. Specifikace materiálu, výroby a kontroly polotovaru. Stanovení základen, technologii obrábění a řezných materiálů. ...
 • Návrh výrobní technologie součásti obráběcího stroje. 

  Kachyňa, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobní technologie pro součást obráběcího stroje typu FS, jímž je Spojovací díl. Práce pojednává o materiálu této součásti, tedy litině s lupínkovým grafitem, o vlastnostech tohoto ...
 • Odlitky z hořčíkových slitin a jejich použití 

  Škriečková, Natália
  Táto bakalárska práca je zameraná na zhrnutie poznatkov o horčíku a horčíkových zliatinách a ich použití v rôznych odvetviach. V úvodnej časti sú vyzdvihnuté prospešné vlastnosti tohto kovu, jeho zliatin a spôsoby výroby. ...
 • Odvádění výroby ve vybraném podniku 

  Eibelová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na snížení administrativy a chybovosti při ručním odvádění výroby ve slévárně. Analýza mapuje aktuální stav procesů v provozu a znázorňuje tak jeho chod. Práce přináší návrh na vyřešení daného ...
 • Optimalizace technologie voskových modelů ve firmě Alucast 

  Šmatelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vznikem voskových modelů v procesu výroby přesných odlitků metodou tzv. lití na vytavitelný model. Tato velmi náročná metoda výroby odlitků je náchylná na důkladné provedení každé operace od tvorby ...