Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení technologie součásti pro firmu ŽĎAS, a. s 

    Ločárková, Hana
    Bakalářská práce se zabývá výrobou ozubeného věnce, smontovaného ze dvou půlvěnců. V první kapitole je popsán samotný výrobek ozubeného věnce a firma ŽĎAS, a.s., ve které je vyroben. Dále je uveden postup výroby součásti ...