Now showing items 1-5 of 5

 • Diagnostika rozkladu těkavých organických látek v klouzavém obloukovém plazmatickém výboji 

  Grossmannová, Hana
  Předmětem této disertační práce bylo prozkoumat na modelových látkách možnosti jejich rozkladu v klouzavém obloukovém plazmatickém výboji za atmosférického tlaku. Klouzavý obloukový výboj (GlidArc) je dynamicky se rozvíjející ...
 • Lanthanocenové katalyzátory pro syntézu polymerů s aplikací v medicíně 

  Slanina, Ondřej
  V teoretické části se práce zaměřuje na materiály, které jsou používány v medicíně. Systematicky jsou popsány kovové, keramické, sklokeramické a polymerní materiály. U všech materiálů je kladen důraz na biokompatibilitu ...
 • Syntéza sloučenin na bázi lanthanidocenů 

  Pospíšek, Marek
  Cílem této bakalářské práce je shrnout problematiku polymerací na katalytických systémech založených na lanthanidocenových komplexech. Tyto komplexní sloučeniny jsou pak v závislosti na zpracovávaném tématu rozděleny dle ...
 • Transition Metal Dichalcogenides for the Application of Pollution Reduction: A Review 

  Zhang, Xixia; Teng, Sin Yong; Loy, Adrian Chun Minh; How, Bing Shen; Leong, Wei Dong; Tao, Xutang (MDPI, 2020-06-01)
  The material characteristics and properties of transition metal dichalcogenide (TMDCs) have gained research interest in various fields, such as electronics, catalytic, and energy storage. In particular, many researchers ...
 • Vliv katalyzátorů na reakci vzniku polyuretanu 

  Chadima, David
  Bakalářská práce se zabývá vlivem katalyzátorů na reakci vzniku polyurethanu. Teoretická část obsahuje základní poznatky z oblasti polyuretanové chemie doplněné literární rešerší na téma katalýza a mechanismus reakce vzniku ...