Now showing items 1-1 of 1

  • Zavedení a aplikace obecného regresního modelu 

    Hrabec, Pavel
    V práci byl podrobně popsán obecný lineární regresní model, včetně testových statistik pro jednotlivé koeficienty, podmodely, predikce a především testy odlehlých hodnot a pozorování výrazně deformujících model. Byl popsán ...