Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství 

    Mazůrek, Václav
    Podnikatelský plán v oboru pohostinství s náležitostmi pro založení firmy jsou hlavním cílem této bakalářské práce. Bakalářská práce vychází z teoretických poznatků. Ke splnění základního cíle je potřeba vypracovat analýzy ...