Now showing items 1-3 of 3

 • Stanovení parametrů křivky krevního tlaku 

  Plch, Miroslav
  Práce zahrnuje obecný úvod do oblasti sledování a měření krevního tlaku u koní, návrh algoritmu na detekci tlakové křivky a výpočet respiračních variabilit při mechanické ventilaci v anestezii. První dvě kapitoly jsou ...
 • Stanovení parametrů křivky krevního tlaku pro řízení ventilace při anestézii u koní 

  Horský, Martin
  Předložená práce řeší problematiku sledování hemodynamických parametrů při umělé ventilaci při anestezii u koní. Výsledkem práce je rozšiřující modul pro aplikaci Datex-Ohmeda S/5 Collect, který z průběhu tlakové křivky ...
 • Vodivostní model lidské tkáně pro účely elektroporace 

  Zelinková, Kateřina - Šarlota
  Tato bakalářská práce řeší problematiku šíření vysokonapěťového pulzu při elektroporaci na cílovou ablační oblast. Pří bližším zkoumání vlivu elektroporace bylo nutné se nejprve teoreticky seznámit s elektrickými jevy v ...