Now showing items 1-16 of 16

 • Charakterizace autoemisních zdrojů pro elektronovou mikroskopii 

  Vašíček, Martin
  Tato práce se zabývá teoretickými základy emise elektronů do vakua, jednotlivými typy emisí se zaměřením na studenou a Schottkyho emisi a principu tunelového jevu. V další části se práce věnuje technické realizaci elektronových ...
 • Deponované vrstvy na bázi olova a kobaltu pro Li-ion akumulátory 

  Dorotík, David
  Diplomová práce se zabývá principy fungovaní lithium iontových baterii a jejich vlastností při použití deponovaných tenkých vrstev. Práce je zaměřena především na vytvoření tenkých vrstev pomocí elektrolytické metody a ...
 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Li-Ion Accumulators – Comparison Of Cathode Materials 

  Lexová, Kristýna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The issue of energy storage becomes increasingly important with the growing need for safe and clean energy that could be used in portable electronics and electric vehicles. This paper shortly introduces the topic of ...
 • Modifikace katodového materiálu na bázi niklu a manganu pro Li-ion články 

  Bukáčková, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá katodovými materiály pro lithiové články s napětím okolo 5V. První část práce je věnovaná charakteristice Li-ion baterií, elektrochemickým reakcím a vlastnostem elektrodových materiálů. Dále ...
 • Nízkoteplotní palivový článek pro ultralehký letoun 

  Hladiš, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá, návrhem pohonu ultra-lehkého letounu s využitím technologie palivových článků. Jsou zde popsány jednotlivé druhy palivových článků a možných paliv. Dále je zde uveden výpočet nízkoteplotního ...
 • Nové materiály pro Li-iontové baterie pracující na principu konverze 

  Petr, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá novými materiály pro lithno – iontové baterie. Zkoumanými vzorky jsou zde jak interkalační, tak také konverzní materiály. V teoretické části je věnována pozornost skladbě článků, jejich výhodám ...
 • Palivové články 

  Sedláček, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje rozdělení palivových článků, princip jejich činnosti a složení jednotlivých typů článků. Uvádí výhody, či nevýhody jednotlivých typů článků a shrnuje jejich základní parametry. V práci je ...
 • Palivové články a jejich použití 

  Horák, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší palivových článků a jejich použití. První část práce tvoří seznámení se základním principem a konstrukcí palivového článku, dále s druhy palivových článků, se kterými se dnes můžeme ...
 • Pokročilé systémy Li-Ion akumulátorů 

  Lexová, Kristýna
  S rostoucí potřebou energie pro přenosnou elektroniku a elektrická vozidla se problematika úschovy elektrické energie stává stále významnější. Tato bakalářská práce poskytuje přehled elektrochemických zdrojů energie, a to ...
 • Pokročilé uhlíkové struktury jako materiál pro Na-ion akumulátory 

  Bečan, Jan
  Tento semestrální projekt se zabývá popisem jednotlivých typů baterií. První část je věnována primárním a sekundárním bateriím, materiálům pro jejich kladné a záporné elektrody se zaměřením na lithno-iontové akumulátory a ...
 • Stabilita katodového materiálu pro LI-ion akumulátory 

  Janíček, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá stabilitou katodového materiálu pro Li- ion akumulátory. Předmětem výzkumu byly interkalační materiály, které jsou podrobně popsány v této práci. Teoretická část je věnována složení Li-ion ...
 • Studie stability elektrolytů a elektrod pomocí elektrochemických metod 

  Bukáčková, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá studiem stability elektrolytů a elektrod pomocí elektrochemických metod Li-ion baterií. První část práce obsahuje charakteristiku Li-ion baterií, elektrochemické reakce a vlastnosti elektrodových ...
 • Studium vlastností elektrodových materiálů pro pokročilé lithium iontové systémy 

  Juránek, Dominik
  Tahle Bakalářská práce se zabývá studiem vysokonapěťového materiálu pro kladnou elektrodu LiNi0,5Mn1,5O4. První část práce se zabývá teorii ohledně akumulátorů a následně Li-ion akumulátory, kde jsou popsány jednotlivé ...
 • Studium vlastností pokročilých katodových materiálů pro lithno-iontové články 

  Tichý, Jiří
  Tato práce se zabývá studiem akumulátorů, zejména lithium-iontových, principy jejich funkce a zejména studiem katodových materiálů pro lithium-iontové akumulátory. Tyto materiály by měly umožnit vývoj akumulátorů se značně ...
 • Vliv teploty na elektrochemické parametry akumulátoru Li-S 

  Bečan, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou lithium-sirných akumulátorů a vlivem teplot na jeho elektrochemické parametry. Teoretická část práce je věnována primárním a sekundárním bateriím a jejich vývoji v průběhu času, ...