Now showing items 1-20 of 38

 • Adaptér pro tlakování sportovních tlumičů odpružení 

  Drozd, David
  Táto bakalárska práca je zameraná na konštrukciu adaptéra na plnenie jednoplášťových tlmičov plynným médiom. Prvá časť sa zaoberá podstatou a metódami tlakovania tlmičov, ako aj prehľadom rôznych typov vyrábaných adaptérov. ...
 • Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice 

  Kupčík, Roman
  Diplomová práce „Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice“ se zabývá řešením sníženého výkonu malé vodní elektrárny u města Vratimov na řece Ostravici. Elektrárna je osazena přímoproudou Kaplanovou turbínou RA – 3,5 – 0 1000 o ...
 • Character of the cavitation erosion on selected metallic materials 

  Mlkvik, Marek; Olšiak, Róbert; Knížat, Branislav; Jedelský, Jan (EDP Sciences, 2013-11-22)
  Proposed article dealing with the analysis of the type of the damage caused by the cavitation erosion according to the selected metallic material of the specimen. As is shown in the article, the type of the damage has a ...
 • Characterization of the cavitating flow in converging-diverging nozzle based on experimental investigations 

  Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Gríger, Milan; Štefan, David (EDP Sciences, 2014-03-25)
  Cavitation phenomena occuring in converging-diverging nozzle (Venturi tube) are described in the paper. A closed test circuit with possibility to control both flow rate and static pressure level were used. Loss coefficient ...
 • Design ultrazvukové čističky 

  Danková, Magdaléna
  Bakalárska práca sa zaoberá designom domácej ultrazvukovej čističky. Cieľom práce je návrh kladúci dôraz na kompaktnosť, pohodlnú prenositeľnosť s jednoduchým vylievaním vody. Práca vychádza z identifikácie charakteristických ...
 • Experimental measurement and numerical modeling of cavitating flow in converging-diverging nozzle 

  Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Zubík, Pavel; Štefan, David (EDP Sciences, 2012-04-16)
  Paper presents results of the experimental research and computational modeling aimed on cavitating vortical structures induced by swirling flow. An experimental circuit was built with swirl generator and converging-diverging ...
 • Hydraulické charakteristiky proudění v kavitačních tryskách 

  Gríger, Milan
  Hlavním cílem diplomové práce bylo zjištění hydraulických charakteristik pro několik druhů kavitačních trysek, vliv rotace kapaliny na tyto hydraulické charakteristiky a vizualizace kavitujícího proudění. Diplomová práce ...
 • Kavitační eroze 

  Lecnar, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje kavitační erozi a je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována rešerši kavitační eroze se zaměřením na mechanismy kavitačního opotřebení. V první kapitole této rešerše je ...
 • Kavitační ohřívač 

  Rovder, Juraj
  Práca sa zaoberá problematikou zariadení slúžiacich na ohrev vody kavitáciou. V teoretickej časti budú uvedené základne princípy funkcie týchto strojov a opísané vybrané zariadenia. V ďalšie kapitoly opisujú konštrukciu a ...
 • Kavitující proudění v konvergentně-divergentní trysce 

  Hlaváček, David
  Diplomová práce se zabývá kavitujícím prouděním vyvolaným rotací kapaliny v konvergentně-divergentní trysce, která simuluje vírový cop za oběžným kolem vodní turbíny. Je provedeno měření na experimentální trati v laboratoři. ...
 • Konstrukce předního odpružení motokrosového motocyklu 

  Kučera, Vlastimil
  Přední odpružení zásadně ovlivňuje vlastnosti motocyklu, proto je nutné zabývat se jeho problematikou. Bakalářská práce uvádí jednotlivé funkce odpružení, popisuje a vysvětluje pružení vidlic s vinutou i vzduchovou pružinou, ...
 • Modelový výzkum vodních turbín 

  Dokoupil, Pavel
  Takhle zpráva se zabývá modelovým výzkumem vodních turbín. Zpráva je rozdělena na dvě základní části a to na část teoretickou, kde je stručně popsána teorie modelového výzkumu vodních turbín. A na část praktickou, kde se ...
 • Nano a mikrobubliny vytvořené kavitací 

  Harazin, Přemysl
  V práci je řešena problematika rozeznávání velmi malých bublin a částic, tvoření a termodynamická stabilita bublin, přičemž na začátku textu je rešeršním způsobem zpracována kavitace. V experimentální části je řešen problém ...
 • Návrh induceru před oběžným kolem odstředivého čerpadla 

  Klusák, Ondřej
  Hlavním cílem diplomové práce je ověření hydraulických návrhů induceru a zjištění jeho vlivu na kavitační vlastnosti čerpadla. Před oběžným kolem odstředivého čerpadla se pro zvýšení sací schopnosti a kavitační odolnosti ...
 • Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser 

  Štefan, David; Zubík, Pavel; Hudec, Martin; Rudolf, Pavel (EDP Sciences, 2014-11-18)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser 

  Štefan, David; Zubík, Pavel; Hudec, Martin; Rudolf, Pavel (EPJ Web of Conferences, 2015-05-06)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Odstraňovač zubního kamene 

  Šobich, Adam
  Bakalářská práce je zaměřená na systémový návrh odstraňovače zubního kamene pracujícího na frekvenci 27 kHz a dosahujícího intenzity ultrazvuku na hrotu aplikátoru do 5 W.cm-2. V práci je rozebraná problematika zubního ...
 • Opotřebení materiálu kavitační erozí 

  Lecnar, Lukáš
  Tato diplomová práce je věnována opotřebení povrchu materiálu kavitační erozí. První část popisuje podstatu kavitačního děje s jeho nežádoucím projevem v podobě kavitačního opotřebení pevných těles. Jsou zde diskutovány ...
 • Palivová čerpadla v raketách 

  Kalina, Adam
  Tato bakalářská práce pojednává o používaných čerpadlech v raketové technice, jejich provozních parametrech a obecné geometrii. Zvláštní pozornost je věnována inducerům, jejich vlivu na kavitaci v čerpadlech a přehled ...
 • Přechod kavitujícího proudění do superkavitace 

  Chovanec, Radomír
  Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa venuje rešerši. Zaoberá sa objasnením základných pojmov kavitácie a súčasnému poznaniu v oblasti super- kavitácie. V druhej experimentálnej časti sa venuje procesom ...