Now showing items 1-20 of 30

 • Administrativní budova 

  Žák, Jan
  Diplomová práce Administrativní budova je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržená budova se nachází na parcele 2589/1 ve městě Litoměřice. Jedná se o novostavbu ...
 • Hotel ve Špindlerově Mlýně 

  Vostřelová, Jana
  V diplomové práci zpracovávám projektovou dokumentaci hotelu ve Špindlerově Mlýně. Jedná se o šestipodlažní objekt z částečným podsklepením. V 1S se nachází technické zázemí pro vnitřní bazén, VZT, TUV, dílna, sklady a ...
 • Hrubá vrchní stavba bytového domu v Blansku - stavebně technologická příprava 

  Vonderka, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení hrubé vrchní stavby bytového domu v Blansku. Podrobněji je zpracován technologický předpis montáž prefabrikovaných panelů Spiroll. Dále obsahuje technickou zprávu, technickou ...
 • Komunitní dům seniorů v Tršicích - hrubá stavba 

  Kmeť, Peter
  Cílem mé práce je stavebně technologické řešení hrubé stavby komunitního domu seniorů v Tršicích. Komunální dům se skládá z dvanácti bytových jednotek, společných a společenských místností. Součástí práce je technická ...
 • Modernizace pavlačového bytového domu, Petrská 4, Praha, stavebně technologická příprava stavby 

  Hamerníková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je řešení stavebně technologické přípravy modernizace pavlačového bytového domu v Praze 1 v ulici Petrská. Hlavním předmětem řešení diplomové práce jsou bourací práce ve stávajícím objektu a nový ...
 • Některé problémy železobetonových desek 

  Bartosch, Václav
  Tématem bakalářské práce je jednoduchá železobetonová stropní konstrukce obdélníkového půdorysu lokálně podepřená čtvercovými sloupy. Jsou vytvořeny rovinné modely totožné desky se změnou typu podpor. Pro kontrolu a srovnání ...
 • Novostavba rodinného domu v Poříčí nad Sázavou 

  Figuli, Juraj
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných prvků stropní konstrukce dvou-podlažního rodinného domu. Součást desky tvoří dvojice průvlaků a překladů. Pro velkorozponové průvlaky jsem zvolil dvě varianty ...
 • Polyfunkční dům v Uherském Hradišti 

  Maňásková, Kristýna
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavební technické části projektové dokumentace pro realizaci stavby – Polyfunkční dům v Uherském Hradišti. Objekt je třípodlažní s obytným podkrovím a garážemi v suterénu. Pozemek ...
 • Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech 

  Růžička, Jiří
  Projekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a ...
 • Polyfunkční objekt Kroměříž 

  Poledňák, Michal
  Diplomová práce „Polyfunkční objekt v Kroměříži“ zpracovává projektovou dokumentaci novostavby polyfunkčního domu. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní samostatně stojící budova s plochou střechou. V prvním podlaží se ...
 • Predikce zvukoizolačních vlastností dělicích stavebních konstrukcí a zabezpečení akustické pohody v interiéru budov 

  Berková, Petra
  Předložená disertační práce pojednává o zvukoizolačních vlastnostech dělících stavebních konstrukcí v oblasti nízkofrekvenčního zvuku u kročejové neprůzvučnosti a zabezpečení akustické pohody v interiéru budov. V rámci ...
 • Prostorově zalomená stropní deska 

  Maršalová, Jiřina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem prostorově zalomené železobetonové desky rodinného domu a točitého schodiště. Železobetonová deska nesymetrického tvaru, vyztužená v obou směrech, tvoří stropní konstrukci suterénu a je ...
 • Příprava realizace rekonstrukce statku Všeradov 

  Pilařová, Jana
  Diplomová práce se zabývá realizací rekonstrukce statku Všeradov. Hlavním úkolem této práce je vytvořit stavební přípravu projektu pro kompletní rekonstrukci stropní a střešní konstrukce statku a vytvořit nové obytné ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby bytového domu 

  Brůžek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybrané části stavebně technologické studie pro objekt bytového domu. Obsahem práce je především technologická studie realizace hlavních technologických etap s podrobnějším zaměřením na ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Novém Jičíně 

  Jurečka, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je návrh a popis stavebně technologické vybrané etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Novém Jičíně. Obsahem je zpracování technické zprávy řešeného objektu. Dále pak zpracování technologických ...
 • Rodinný dům 

  Pourová, Veronika
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Miletíně. Rodinný dům je stavba pro trvalé rodinné bydlení s jednou bytovou jednotkou. Jedná se o rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími a suterénem. Rodinný dům je ...
 • Rodinný dům Rb-3 

  Růžička, Jiří
  Projekt řeší návrh rodinného domu s malou provozovnou. Součástí projektu je dispoziční řešení a konstrukční návrh domu. Dům je třípodlažní s obytným podkrovím a jednom podzemním podlaží. Je řešený jako samostatně stojící. ...
 • Rodinný dům v Sobáčově 

  Obrátil, Pavel
  V rámci bakalářské práce je zpracována část projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu v obci Sobáčov. Návrh je proveden v souladu s příslušnými a aktuálně platnými technickými normami, vyhláškami, a předpisy. ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby hotelu v obci Horní Bečva 

  Michalisko, Matej
  Obsahom tejto bakalárskej práce je výstavba Horského hotela. Bakalárska práca rieši realizáciu hrubej vrchnej stavby so zameraním sa na murované nosné konštrukcie a realizáciu stropnej konštrukcie pomocou panelov SPIROLL. ...
 • Skrytá vada stropu s podlahou, nebo nedostatek v posuzování kročejové neprůzvučnosti? 

  Berková, Petra; Berka, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Na základě stížností uživatelů bytů byla zjištěna podstatná skutečnost, týkající se převážně stropů s podlahou, u níž je nášlapná vrstva tvořena laminem. Přestože tyto konstrukce vyhovují z hlediska kročejové neprůzvučnosti, ...