Now showing items 1-20 of 29

 • Aplikace pro simulaci průběhu akčních napětí a membránových proudů 

  Klouba, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na základní elektronické pochody na buněčné membráně, způsoby měření elektrických pochodů a možné početní řešení tohoto problému. Simulace akčních napětí a membránových proudů je důležitá ...
 • Carbon Battery 

  Henzl, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This project is focused on solving a real world problem, by having a different angle of approach on making rechargeable battery cells. The active material is meant to be made from old and used materials and is to be ...
 • Design of a robotic cell for hydraulic pipes moulding 

  Bartošek, Jindřich
  Předmětem této diplomové práce je návrh robotické buňky pro tvarování hydraulických trubek. Práce obsahuje analýzu technologie tvarování trubek a zdůvodnění potřeby automatizace celého procesu. Z návrhů jednotlivých ...
 • Fotovoltaické články pro napájení nízkoodběrových elektronicickych zařízení 

  Stránský, Patrik
  Cílem práce je navrhnout a sestavit napájecí modul pro nízkoodběrová elektronická zaří- zení založený na Lithium-polymerovém akumulátoru, který bude nabíjen fotovoltaickým článkem. Úkolem je konstrukce nabíječky ...
 • Fotovoltaické články pro napájení nízkoodběrových elektronických zařízení 

  Slivka, Ján
  Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať metodiku merania a navrhnúť aparatúru pre dlhodobé meranie teplotnej závislosti fotovoltaických článkov a lithium-polymérových akumulátorov. Merací systém zostavený na univerzálnej ...
 • Fotovoltaické panely nové generace 

  Loveček, Michal
  Bakalářská práce pojednává o možnosti využití fotovoltaické elektrárny na území ČR. V první části je popsán samotný princip fotovoltaické přeměny energie a přiblíženy jsou také možnosti zdroje záření, tedy Slunce. V další ...
 • Fotovoltaické systémy - alternativní zdroj elektrické energie 

  Honka, Pavel
  Práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie se zaměřením na fotovoltaiku. Jsou zde představeny základní typy článků, jejich princip činnosti a způsoby pro zvýšení jejich účinnosti. Součástí je také přehled o možnostech ...
 • Gel Polymer Electrolytes Based On MMA With Ionic Liquids 

  Jahn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. Very promising ...
 • Gel Polymer Electrolytes for Use in Lithium-ion Batteries 

  Jahn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer ...
 • Implementace robotického vysavače 

  Sojka, Stanislav
  Tato bakalářská práce popisuje algoritmy a způsoby řízení robotických vysavačů v neznámém prostředí. Jsou popsány principy jednotlivých metod a jejich omezení. Práce také popisuje způsob implementace důležitých úseků ...
 • Lithium Sulphur Batteries 

  Juračka, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  S+C cathode material was prepared by simple solid-state reaction in ball mill. Content of sulphur was approximately 80 wt. % in final sample. Cyclic voltammetry and galvanostatic charge/discharge techniques were used for ...
 • Lokalizace železitých nanočástic ve vnitřních organelách 

  Solař, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje chování železitých nanočástic v lidských mezenchymálních kmenových buňkách. V první části se zabývá metodou fluorescenčního značení organel a nanočástic a nastavením konfokálního mikroskopu ...
 • Lokalizační systém kombinující výhody GPS a GSM 

  Klozar, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je rozbor možností lokalizace v sítích GPS a GSM. Výběr vhodného modulu pro návrh lokalizačního zařízení, využívající oba zmíněné systémy. Návrh a konstrukce zařízení, které je schopno v sítích ...
 • Malý fotovoltaický systém 

  Vaľočík, Jan
  Náplní této práce je problematika využití sluneční energie pro výrobu elektrické energie se zaměřením na fotovoltaiku. Nejprve je zde popsán princip funkce a struktura fotovoltaických článků. Dále jsou představeny typy ...
 • Měření vlastností buněk kultivovaných v hydrogelu 

  Belák, Daniel
  Hlavným motívom tejto práce je predstavenie spôsobov pestovania buniek v kultivačnom médiu-hydrogéli. Témou ďalšej časti je zoznámenie sa s problematikou spracovania snímok zostrojených pomocou mikroskopu a kamery v svetlom ...
 • Návrh a konstrukce modulárního pouzdra pro baterie. 

  Rozinek, Josef
  Tato práce se zabývá problematikou battery packů. V první části popisuje návrh battery packu z hlediska volby baterií, jejich tvaru, velikosti, typu a konfigurace zapojení. Dále uvádí vliv těchto charakteristik na výkonnost ...
 • Návrh optických rezonátorů 

  Hubík, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje analýze přerušených prstencových rezonátorů v THz oblastech. Simulace byly provedeny metodou konečných prvků a metodou konečných diferencí v časové oblasti. Nejprve byl vytvořen rezonátor pracující ...
 • Optické metody měření kontrakce izolované srdeční buňky 

  Vadkerti, Kristián
  Diplomová práce se zabývá základným popisem optických metod měření běžně užívaných k hodnocení kontrakce izolované srdeční buňky a popisem základních jevů, které s ní souvisejí. Mikroskopem pořízený kamerový záznam sloužil ...
 • Otevřená platforma mobilního telefonu 

  Malinčík, Ondrej
  Cieľom tejto práce je konštrukcia mobilného telefónu, ktorý sa dá zostaviť z bežne do- stupných súčiastok. Koncept umožňuje kontrolu nad mobilnou komunikáciou v sieti GSM na úrovni AT príkazov. Dôraz je kladený na úsporu ...
 • Pracoviště pro měření elektrochemických článků pomocí cyklické voltametrie 

  Kučera, Vojtěch
  Tato práce pojednává o sledování parametrů článků. Jednou z možností jak sledovat charakteristiky článků je využití elektrochemické analytické metody zvané voltametrie. Její princip spočívá ve vkládání měnícího se napětí ...