Now showing items 1-14 of 14

 • Akcelerace mikroskopické simulace dopravy za použití OpenCL 

  Urminský, Andrej
  S narastajúcim počtom vozidiel na našich cestách sa čoraz väčšmi stretávame so súčasnými problémami dopravy, medzi ktoré by sme mohli zaradiť početnejšie havárie, zápchy a zvýšenie vypúšťaných emisií CO2, ktoré znečisťujú ...
 • Diplomová práca 

  Němec, Jakub
  Cieľom mojej práce je reflektovať expresívnu nahodilosť, ktorá sa odráža z teoretického pozadia celulárnych automatov a kvantovej mechaniky. Som názoru, že umenie by malo poukazovať na príklady exaktných vied a týmto ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Milet, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením grafického intra s velikostí limitovanou 64kB pomocí OpenGL. Popisuje metody pro generování grafických objektů jako jsou textury a terén. Zabývá se částicovým systémem a celulárním automatem.
 • Implementace CellMatrix v FPGA 

  Martinák, Jan
  Hardware s možností rekonfigurace představuje moderní trend ve vývoji nových obvodů. Stále rostoucí požadavky na takovou architekturu vyústily ve snahy vytvořit obvod, který dokáže rekonfiguraci provádět paralelně a lokálně. ...
 • Inteligentní řízení světelné signalizace 

  Skoták, Miloš
  V této práci rozebereme multiagentním systémem pro ovládání světelné signalizace. Pro vytvoření reálných situací byl implementován simulátor dopravní situace v jazyce Java, který je založen na celulárním automatu. V ...
 • Modelování dopravy s využitím celulárních automatů 

  Hodaňová, Andrea
  Jednou z mnoha oblastí, v níž nacházejí svoje uplatnění celulární automaty, jsou i mikrosimulace dopravy. Tato práce analyzuje vlastnosti různých celulárních modelů dopravy od nejednodušších deterministických po složité ...
 • Modifikace genetických algoritmů pro návrh celulárních automatů 

  Magdolen, Matej
  Tato práce se zabývá evolučním návrhem přechodové funkce celulárního automatu řešícího zvolenou úlohu. Jsou v ní popsány celulární automaty, evoluční algoritmy a alternativní forma zápisu pravidel přechodové funkce vhodná ...
 • A Novel Stochastic Learning Automata Based SON Interference Mitigation Framework for 5G HetNets 

  Qureshi, M. N.; Tiwana, M. I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-12)
  Long Term Evolution Advanced (LTE-A) Heterogeneous Networks (HetNet) are an important aspect of 5th generation mobile communication systems. They consists of high power macrocells along with low power cells i.e. picocells ...
 • Predikce sekundární struktury proteinů pomocí celulárních automatů 

  Brigant, Vladimír
  Tato práce popisuje návrh metody predikce sekundární struktury proteinů založenou na celulárních automatech (CA) - CASSP. Optimální parametry modelu a přechodové funkce jsou získany pomocí evolučního algoritmu. Predikční ...
 • Procedurální generování města 

  Hájíček, Lukáš
  Tato práce se zabývá procedurálním generováním měst. Jsou v~ní definovány jednotlivé etapy vývoje města a existující metody sloužící k~jejich provedení. Dále jsou popsány postupy vycházející z~uvedených a použité při ...
 • Sebemodifikující se celulární automaty 

  Szabo, Peter
  Tato práce se zabývá celulárními automaty s konceptem sebe-modifikace a jich porovnáním s konvenčními celulárními automaty. Pro tento účel jsme vytvořili simulátor, který také umožňuje samostatně definovat logiky umělé ...
 • Simulace fyzikálních jevů s využitím celulárních automatů 

  Martinek, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním a simulací fyzikálních jevů, u nichž se využívají celulární automaty. Jsou zde vyjmenovány a popsány základní metody, které se k modelování fyzikálních jevů využívají. U každého ...
 • Simulátor celulárních automatů 

  Martinek, Dominik
  Tato práce popisuje návrh a implementaci simulátoru celulárních automatů. Práce je rozdělena na tři tématické celky. První část obsahuje popis jednotlivých druhů celulárních automatů a jejich použití. Následuje část, ve ...
 • Simulátor nanopočítače na bázi celulárního automatu 

  Kmeť, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá realizací simulátoru na bázi asynchronního celulárního automatu simulujícího obvody odolné vůči zpoždění. Celulární automaty mají z pohledu nanotechnologií několik zajímavých vlastnosti ...